Naršymo kelias

News :: 2013 m. – lemiamieji žuvininkystės politikos reformavimo metai

2013 m. – lemiamieji žuvininkystės politikos reformavimo metai

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Derybos dėl reformos paketo įgaus pagreitį 2013 m. pradžioje, kai bus balsuojama dėl bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) pasiūlymo Parlamento plenarinėje sesijoje, ir vėliau balsuojant dėl Jūrų ir žuvininkystės fondo (EJŽF) pasiūlymo.

Parlamento ir Tarybos trišalių dialogų tikslas – 2013 m. kuo anksčiau pasiekti kompromisą dėl viso reformos paketo. Tada šis paketas galės įsigalioti ne vėliau kaip 2014 m. Kuo anksčiau įsigalios reformos paketas, tuo didesnė tikimybė, kad bus laikomasi terminų, per kuriuos turi būti pasiekti tausios žvejybos nustatant didžiausią tausų leidžiamą sužvejoti kiekį tikslai ir nustatyta prievolė iškrauti žuvis, sugautas vykdant visų rūšių žvejybos veiklą visoje Sąjungoje.

Dėl trijų Komisijos pasiūlymų dėl naujų teisės aktų – dėl naujosios BŽP, Europos Jūrų ir žuvininkystės fondo (EMFF) ir bendro rinkos organizavimo – dar vyksta derybos.

Dėl reformos išorės žuvininkystės politikos ramsčio ir Taryba, ir Parlamentas pateikė savo nuomones atskirais veiksmais (2012 m. kovo ir lapkričio mėn. atitinkamai). Apskritai abi institucijos patvirtino Komisijos pasiūlytą naująjį požiūrį; Komisija jau įgyvendina šį naujosios politikos požiūrį santykiuose su tarptautiniais partneriais.

Airija, kuri 2013 m. pirmąjį pusmetį pirmininkaus Tarybai, BŽP reformą laiko savo darbo žuvininkystės sektoriuje prioritetu. Dabar, kai PECH komitetas jau balsavo dėl pozicijos dėl BŽP pasiūlymo pirmojo svarstymo projekto, kitas etapas bus balsavimas dėl šios pozicijos vasario mėn. vyksiančiame Parlamento plenariniame posėdyje. Paskui gali prasidėti derybos tarp institucijų. Pagrindinis pirmininkaujančios Airijos (Tarybos vardu) ir PECH komiteto delegacijos (Parlamento vardu) tikslas bus sudaryti abiejų institucijų susitarimą, pagrįstą atitinkamomis jų pozicijomis. Taryba jau 2012 m. birželio mėn. apibrėžė savo pradinę poziciją dėl BŽP. Šiam susitarimui pasiekti bendradarbiaujama rengiant trišalius minėtų trijų institucijų susitikimus. Vadinamieji trišaliai susitikimai dažniausiai vyksta neoficialia forma, remiantis kiekvienos institucijos įgaliojimais.

Naujojo fondo tvarkaraštis šiek tiek atsilieka nuo BŽP pasiūlymo. Taryba savo pradinę poziciją priėmė spalio mėn., o PECH komitetas dėl nuomonės referento A. Cadeco ataskaitos projekto ir pakeitimų ketina balsuoti kovo mėn.; 2013 m. kovo mėn. bus balsuojama ir EP plenariniame posėdyje. Tai taip pat skubūs dokumentai, nes naujasis fondas turėtų įsigalioti nuo 2014 m. sausio 1 d.

Pasiūlymas dėl bendros žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos yra pats pažangiausias. Ir Taryba, ir Parlamentas savo pozicijose nurodė, kad jie remia požiūrio dėl būsimo rinkos organizavimo postūmį. Siekiant užbaigti derybas 2013 m. pradžioje, rengiami kompromisai.