Navigatsioonitee

News :: Iirimaa tutvustab oma prioriteete nõukogu eesistujariigina

Iirimaa tutvustab oma prioriteete nõukogu eesistujariigina

(28/01/2013) 1. jaanuaril 2013 läks Euroopa Liidu Nõukogu roteeruv eesistumine Küproselt üle Iirimaale. Iirimaa valitsus koordineerib nüüdsest muude ülesannete seas põllumajanduse ja kalanduse nõukogu tööd ning kehtestab ühise kalanduspoliitika reformi kava.

Iirimaa asub eesistujariigiks ühise kalanduspoliitika reformimise väga olulisel etapil. Kolm reformi hõlmavat määruse ettepanekut jõuavad peagi sellesse järku, kus nõukogu ja parlament püüavad komisjoni abiga jõuda kokkuleppele. Nii nõukogu kui ka parlament on esitanud muudatusettepanekuid kooskõlas oma seisukohtadega ning kujundavad peagi selge seisukoha kõikide ettepanekute kohta. Seetõttu alustavad parlamendi kalanduskomisjoni, nõukogu eesistujariigi ja Euroopa Komisjoni esindajad kolmepoolseid arutelusid (nn kolmepoolseid kohtumisi), et saavutada kompromiss.

Aasta alguses esitas Iirimaa oma poliitilised prioriteedid ja töökava. Peaeesmärk on jõuda juunis lõppeva eesistumise ajaks nõukogus poliitilise kokkuleppeni reformi kõikides punktides. Põhiküsimustes astutakse järgmised sammud:

  • ühise turukorralduse määrus: nõukogu läbirääkimisvolituste kinnitamist oodatakse jaanuaris, kolmepoolsete kohtumiste alustamist märtsis ning läbirääkimiste lõpetamist ja poliitilist kokkulepet nõukogult aprillis;
  • ühise kalanduspoliitika algmäärus: nõukogu lõppseisukoha (üldise käsitlusviisi) vastuvõtmine ja läbirääkimisvolituste kinnitamine on kavandatud veebruarikuusse, kolmepoolsete kohtumiste alustamine märtsikuuse ning läbirääkimiste lõpetamine ja poliitilise kokkuleppeni jõudmine nõukogus juunikuusse;
  • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) määrus: komisjoni lõppseisukoha (üldise käsitlusviisi) vastuvõtmine on kavandatud aprillikuusse, nõukogu läbirääkimisvolituste laiendamine ja kolmepoolsete kohtumiste alustamine (eeldusel, et parlament võtab oma seisukoha vastu) maikuusse, et lõpetada läbirääkimised ning jõuda juunis toimuval istungil poliitilise kokkuleppeni nõukogu ja parlamendi vahel.

Kui soovite põhjalikumat teavet reformide eesmärkide ja põhijoonte kohta ning mõista paremini uue eesistujariigi ülesandeid, tutvuge meie pressimaterjalidega, mis on kättesaadavad siin http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm