Sti

News :: Irland fremlægger sine prioriteter for rådsformandskabet

Irland fremlægger sine prioriteter for rådsformandskabet

(28/01/2013) Den 1. januar 2013 overgik formandskabet for EU-Rådet fra Cypern til Irland. Blandt andre opgaver er den irske regering nu i færd med at samordne arbejdet i Rådet for Landbrug og Fiskeri og vil sætte dagsordenen for reformering af den fælles fiskeripolitik.

Irland træder til på et afgørende tidspunkt under reformprocessen. De tre forordningsforslag, som udgør reformen, går snart ind i den fase, hvor Rådet og Parlamentet med Kommissionens hjælp vil forsøge at nå frem til en aftale. Både Rådet og Parlamentet har fremsat ændringsforslag i tråd med deres respektive holdninger og vil snart have en klar holdning til alle forslagene. Derfor vil repræsentanter fra Parlamentets Fiskeriudvalg, fra rådsformandskabet og fra Kommissionen indlede trepartsdrøftelser (såkaldte ”triloger”) med sigte på at nå et kompromis.

Ved årets begyndelse fremlagde Irland sine politiske prioriteter og sin arbejdsplan. Hovedmålet er at nå til politisk enighed i Rådet om alle reformens punkter inden formandskabets slutning i juni. Der vil blive taget følgende skridt, hvad angår de vigtigste spørgsmål:

  • Forordningen om den fælles markedsordning: det forventes, at Rådets forhandlingsmandat vedtages i januar, at trilogerne begynder i marts, samt at forhandlingerne afsluttes og politisk enighed i Rådet opnås i april
  • Basisforordningen om den fælles fiskeripolitik: det er planen, at Rådets endelige holdning (generel indstilling) og forhandlingsmandatet vedtages i februar, at trilogerne begynder i marts, samt at forhandlingerne afsluttes og politisk enighed i Rådet opnås i juni
  • Forordningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF): det forventes, at Rådets endelige holdning (generel indstilling) og forhandlingsmandatet vedtages i april, at Rådets forhandlingsmandat udvikles, og at trilogerne begynder i maj (forudsat at Parlamentet vedtager sin holdning) med sigte på at afslutte forhandlingerne og opnå politisk enighed mellem Parlamentet og Rådet på rådsmødet i juni.

Følgende link fører til vort pressemateriale, der giver flere oplysninger om reformernes mål og hovedaspekter samt en bedre forståelse af det nye formandskabs udfordringer http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm