Sökväg

News :: Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken – rådet enigt om junideadline

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken – rådet enigt om junideadline

(08/02/2013) När fiskeriministrarna möttes i rådet den 28 januari 2013 gav de sitt fulla stöd till det irländska ordförandeskapets ambitioner att uppnå politisk enighet om den gemensamma fiskeripolitiken under det första halvåret 2013.

Under en genomgång av det nya ordförandeskapets planer för att få reformen av den nya gemensamma fiskeripolitiken antagen betonade Irland att det behövs kompromissvilja för att komma överens om alla frågor. Det gäller bland annat förbudet mot att kasta fisk överbord, de fleråriga förvaltningsplanerna samt Europeiska havs- och fiskerifonden. Rådet har ännu inte tagit ställning till dessa frågor utan det måste ske under kommande möten.

För att komma vidare med sitt program kommer ordförandelandet Irland inte att på nytt öppna en diskussion om de punkter där rådet kom överens om den allmänna uppläggningen vid sina möten i juni och oktober 2012.

Ministrarna stöder ordförandeskapets mål och agenda och framhöll vissa frågor, bland annat skyldigheten att landa, det småskaliga fiskets behov, kriterier för tilldelning av offentliga medel, reformen av den gemensamma organisationen av marknaden samt vattenbrukets betydelse.