Navigacijska pot

News :: Reforma SRP – Svet se strinja z junijskim rokom

Reforma SRP – Svet se strinja z junijskim rokom

(08/02/2013) Ministri za ribištvo so na seji Sveta 28. januarja v celoti podprli prizadevanja irskega predsedstva, da se doseže politično soglasje o reformi SRP pred sredino leta 2013.

Irsko predsedstvo je na seji, na kateri so podrobno obravnavali načrt novega predsedstva za sprejetje reforme SRP, poudarilo, da je potreben kompromis za soglasje o vseh vprašanjih. Ta vključujejo prepoved zavržkov, večletne načrte upravljanja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Stališče do teh vprašanj bo moral Svet sprejeti na prihodnjih sejah.

Da bi dosegli napredek pri programu, se skupne točke iz splošnega pristopa, o katerih je bilo na sejah Sveta junija in oktobra 2012 že doseženo soglasje, ne bodo znova obravnavale.

Ministri podpirajo cilje in načrt predsedstva, opozorili pa so na nekaj posebnih pomislekov, ki zadevajo obveznosti iztovarjanja, potrebe malega priobalnega ribolova, merila za dodelitev javnega financiranja, reformo skupne ureditve trga in pomen ribogojstva.