Cale de navigare

News :: Reforma FCP – Consiliul stabileşte termenul limită pentru luna iunie

Reforma FCP – Consiliul stabileşte termenul limită pentru luna iunie

(08/02/2013) În cadrul reuniunii Consiliului din 28 ianuarie, miniștrii pescuitului au susținut în totalitate planurile președinției irlandeze de a ajunge la un acord politic privind reforma PCP în prima jumătate a anului 2013.

În cadrul unei sesiuni care detaliază ordinea de zi a noii președinții pentru adoptarea reformei PCP, președinția irlandeză a subliniat spiritul de compromis necesar pentru a ajunge la un acord asupra tuturor problemelor. Acestea includ interzicerea aruncării gunoiului, planuri multianuale de gestionare și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). În privința acestor aspecte este necesară încă adoptarea unei poziții de către Consiliu în cursul viitoarelor reuniuni.

Pentru ca programul să progreseze, punctele asupra cărora s-a ajuns deja la un acord în abordarea generală în cadrul Consiliului din iunie și octombrie 2012 nu vor fi redeschise.

Miniștrii susțin obiectivele și agenda președinției și au subliniat unele aspecte specifice, inclusiv cu privire la obligațiile de debarcare, necesitatea pescuitului la scară redusă, criteriile de alocare a fondurilor publice, Reforma organizării comune a pieței (OCP), precum și importanța acvaculturii.