Ścieżka nawigacji

News :: Reforma wspólnej polityki rybołówstwa – Rada wyraża zgodę na czerwcowy termin

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa – Rada wyraża zgodę na czerwcowy termin

(08/02/2013) Na posiedzeniu Rady w dniu 28 stycznia ministrowie finansów w pełni poparli zamiary irlandzkiej prezydencji związane z osiągnięciem w pierwszej połowie 2013 r. politycznego porozumienia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.

Podczas sesji poświęconej programowi i przyjęciu reformy wspólnej polityki rybołówstwa przedstawiciele irlandzkiej prezydencji podkreślili konieczność wzmocnienia ducha kompromisu w celu osiągnięcia porozumienia w zakresie wszystkich problemów. Dotyczy to takich zagadnień, jak zakaz odrzutów, wieloletnie plany gospodarowania oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Rada zajmie stanowisko w sprawie tych kwestii podczas najbliższych posiedzeń.

W celu przyspieszenia postępów w realizacji programu punkty porozumienia w podejściu ogólnym, które zostały uzgodnione przez Radę w czerwcu i październiku 2012 r., nie zostaną ponownie otwarte.

Ministrowie popierają cele i program prezydencji. Wskazali również konkretne wątpliwości dotyczące takich kwestii, jak zobowiązania do wyładunku, zapotrzebowanie na niewielkie łowiska, kryteria przydzielania środków publicznych, reforma wspólnej organizacji rynków (WOR) oraz ważna rola akwakultury.