Kruimelpad

News :: Hervorming GVB – Raad is het eens over deadline juni

Hervorming GVB – Raad is het eens over deadline juni

(08/02/2013) Tijdens de vergadering van de Raad op 28 januari jl. schaarden de visserijministers zich achter de ambities van het Ierse Voorzitterschap om vóór de helft van 2013 tot politieke overeenstemming te komen over de hervorming van het GVB.

Bij zijn uiteenzetting van de nieuwe agenda voor goedkeuring van de hervorming van het GVB benadrukte het Ierse Voorzitterschap de geest van compromis die nodig is om op alle punten tot overeenstemming te komen. Enkele van de zaken die bijvoorbeeld geregeld moeten worden zijn het teruggooiverbod, de meerjarige beheersplannen en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Tijdens de komende vergaderingen zal de Raad over al deze punten nog een standpunt moeten innemen.

Om voortgang te maken met het programma zullen de punten met betrekking tot de algemene benadering, waarover in de Raad van juni en oktober al overeenkomst is bereikt, niet opnieuw worden aangekaart.

De ministers steunen de doelstellingen en de agenda van het Voorzitterschap en benadrukken hun specifieke bezorgdheid over bepaalde punten zoals de aanlandingsverplichtingen, de behoeften van de kleinschalige visserij, de criteria voor het toekennen van overheidsfinanciering, de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening (GMO) en het belang van de aquacultuur.