Navigācijas ceļš

News :: KZP reforma – Padome piekrīt jūnija termiņam

KZP reforma – Padome piekrīt jūnija termiņam

(08/02/2013) Zivsaimniecības ministri Padones sanāksmē, kas notika 28. janvārī, pilnībā pauda atbalstu Īrijas prezidentūras centieniem līdz 2013. gada vidum panākt vienošanos par KZP reformu.

Sesijā, kurā tika sīki izskatīta jaunās prezidentūras darbakārtība KZR reformas pieņemšanai, Īrijas prezidentūra izcēla nepieciešamību panākt kompromisu visos jautājumos, tostarp attiecībā uz izmešu aizliegumu, daudzgadu pārvaldības plāniem un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF). Sava nostāja šajos jautājumos Padomei vēl ir jāpieņem nākamo sanāksmju laikā.

Lai pavirzītu uz priekšu savas programmas īstenošanu, tie vispārējās pieejas vienošanās punkti, kas Padomē jau tika izskatīti 2012. gada jūnijā un oktobrī, netiks vēlreiz skatīti.

Ministri atbalsta prezidentūras mērķus un darbakārtību un uzsvēra dažas konkrētas bažas, tostarp attiecībā uz izkraušanas pienākumiem, mazapjoma zvejas vajadzībām, kritērijiem publiskā finansējuma piešķiršanai, Kopējā tirgus organizācijas (KTO) reformu un akvakultūras nozīmīgumu.