Διαδρομή πλοήγησης

News :: Μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ – Το Συμβούλιο προσυπογράφει την προθεσμία του Ιουνίου

Μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ – Το Συμβούλιο προσυπογράφει την προθεσμία του Ιουνίου

(08/02/2013) Οι Υπουργοί Αλιείας, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου, προσυπέγραψαν πλήρως τις φιλοδοξίες της Προεδρίας της Ιρλανδίας για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ πριν από τον Ιούνιο του 2013.

Σε μια σύνοδο κατά την οποία παρουσιάστηκε λεπτομερώς η νέα ατζέντα της Προεδρίας για τη θέσπιση της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ, η Ιρλανδική Προεδρία υπογράμμισε το πνεύμα συναίνεσης που χρειάζεται για την επίτευξη συμφωνίας σε όλα τα ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν την απαγόρευση απόρριψης των αλιευμάτων, τα πολυετή σχέδια διαχείρισης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Πάνω σε αυτά τα θέματα, το Συμβούλιο θα πρέπει να διατυπώσει τη θέση του στις επόμενες συνόδους.

Για να υπάρξει πρόοδος στο πρόγραμμα του, δεν θα υπάρξει νέος διάλογος ως προς τα σημεία συμφωνίας της γενικής προσέγγισης που επιτεύχθηκαν στο Συμβούλιο του Ιουνίου και του Οκτωβρίου 2012.

Οι Υπουργοί στηρίζουν τους στόχους και την ατζέντα της Προεδρίας και υπογράμμισαν το έντονο ενδιαφέρον τους για την υποχρέωση εκφόρτωσης, τις ανάγκες της αλιείας μικρής κλίμακας, τα κριτήρια για τη χορήγηση δημόσιας χρηματοδότησης, τη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ) και τη σημασία της υδατοκαλλιέργειας.