Sti

News :: Reform af den fælles fiskeripolitik – Rådet er nået til enighed om frist til juni

Reform af den fælles fiskeripolitik – Rådet er nået til enighed om frist til juni

(08/02/2013) Fiskeriministrene gav under Rådets møde den 28. januar udtryk for deres fulde støtte til det irske formandskabs ambitioner om at nå til politisk enighed om reformen af den fælles fiskeripolitik inden midten af 2013.

På et møde med nærmere beskrivelse af det nye formandskabs dagorden for vedtagelse af reformen af den fælles fiskeripolitik understregede det irske formandskab den nødvendige parathed til kompromiser for at nå til enighed om samtlige spørgsmål. De indbefatter genudsætningsforbud, flerårige forvaltningsplaner og den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Rådet skal stadig indtage en holdning til disse spørgsmål under de kommende møder.

For at komme videre med programmet vil de punkter, der er opnået enighed om i den generelle strategi i Rådet i juni og oktober 2012, ikke blive genåbnet.

Ministrene støtter formandskabets målsætninger og dagsorden, og understregede nogle specifikke bekymringer, herunder om forpligtelserne til landing, behov for småfiskeri, kriterier for allokering af offentlig finansiering, reform af den fælles markedsordning og betydningen af akvakultur.