Cesta

News :: Reforma SRP – Rada se shodla na červnovém termínu

Reforma SRP – Rada se shodla na červnovém termínu

(08/02/2013) Ministři nesoucí odpovědnost za oblast rybolovu na zasedání Rady dne 28. ledna zcela podpořili cíl irského předsednictví dospět k politické dohodě ohledně reformy SRP do poloviny roku 2013.

Na sezení, kde se projednávaly podrobnosti programu nového předsednictví v oblasti reformy SRP, irské předsednictví poukázalo na ducha kompromisu, který je k dosažení dohody ve všech otázkách zapotřebí. Mezi ně patří zákaz výmětů, víceleté plány řízení a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF). Rada musí k těmto věcem na některém z příštích setkání teprve vydat své stanovisko.

Aby Rada mohla pokračovat ve svém programu, nebude se k aspektům celkového přístupu, v souvislosti s nimiž se v červnu a říjnu 2012 již podařilo dospět ke shodě, znovu vracet.

Ministři cíle a program předsednictví podpořili a poukázali na některé zvláštní oblasti zájmu, včetně povinnosti vykládky, potřeb drobného rybolovu, kritérií pro přidělování prostředků z veřejných zdrojů, společné organizace trhu a významu akvakultury.