Навигационна пътека

News :: Реформата на ОПОР – Съветът постига споразумение за краен срок през юни

Реформата на ОПОР – Съветът постига споразумение за краен срок през юни

(08/02/2013) На заседанието на Съвета от 28 януари министрите по рибарството изцяло подкрепиха амбициите на ирландското председателство за постигане на политическо споразумение относно реформата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) преди средата на 2013 г.

На заседание, на което бе подробно обсъдена програмата на новото председателство за приемане на реформата на ОПОР, ирландското председателство подчерта необходимостта от дух на компромис за постигане на съгласие по всички въпроси. Сред тях са забраната за изхвърляне на улов, многогодишните планове за управление на запасите и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Все още е необходимо Съветът да приеме позиция по тези въпроси по време на предстоящите заседания.

За да продължи изпълнението на програмата, няма да бъдат отваряни отново постигнатите вече точки от споразумението по общия подход на заседанията на Съвета от юни и октомври 2012 г.

Министрите подкрепят целите и програмата на председателството и изтъкнаха някои конкретни опасения, в т.ч. задълженията за разтоварване на улова на брега, нуждите на рибарите-занаятчии и дребномащабния риболов, критериите за отпускане на публично финансиране, реформата на Общата организация на пазарите (ООП) и важността на аквакултурите.