Navigointipolku

News :: YKP:n uudistus – neuvosto sopi kesäkuun takarajasta

YKP:n uudistus – neuvosto sopi kesäkuun takarajasta

(08/02/2013) EU:n kalastusministerit antoivat 28. tammikuuta 2013 pidetyssä neuvoston kokouksessa täyden tukensa puheenjohtajavaltio Irlannin tavoitteelle päästä poliittiseen yhteisymmärryksen YKP:n uudistuksesta ennen vuoden 2013 puoliväliä.

Neuvosto piti istunnon, jossa esiteltiin uuden puheenjohtajavaltion asialista YKP:n uudistuksen hyväksymiseksi. Puheenjohtajavaltio Irlanti korosti, että yhteisymmärryksen saavuttaminen kaikissa kysymyksissä vaatii kompromissihalukkuutta. Näitä asioita ovat poisheittämiskielto, monivuotiset hoitosuunnitelmat ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Neuvoston on vielä hyväksyttävä yhteinen kanta näihin kysymyksiin tulevissa kokouksissa.

Jotta asialistaa saataisiin vietyä eteenpäin, neuvostossa ei avata uudelleen keskustelua niistä yleistä lähestymistapaa koskevista näkökohdista, joista jo päästiin yksimielisyyteen kesä- ja lokakuussa 2012 pidetyissä neuvoston kokouksissa.

Ministerit tukivat puheenjohtajavaltion tavoitteita ja asialistaa ja toivat myös esille joitakin erityisiä huolenaiheita, jotka koskivat esimerkiksi saaliiden purkamisvelvollisuutta, pienimuotoisen kalastuksen tarpeita, julkisten varojen myöntämisperusteita, yhteisen markkinajärjestelyn uudistusta ja vesiviljelyn merkitystä.