Cale de navigare

News :: Comisia Europeană analizează eficienţa finanţării publice a Fondului European pentru Pescuit

Comisia Europeană analizează eficienţa finanţării publice a Fondului European pentru Pescuit

(08/02/2013) Al cincilea raport anual al Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Fondului European pentru Pescuit (FEP) include o analiză a modului în care programele FEP au contribuit la atingerea obiectivelor iniţiale stabilite la începutul perioadei programate pentru 2007-2013. Analiza utilizează rezultatele obţinute în primii patru ani pentru a examina în ce măsură iniţiativele pentru FEP au contribuit la atingerea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP).

Constatările se concentrează pe câteva dintre cele mai importante măsuri luate în conformitate cu cele patru axe principale ale FEP, care includ ajustarea flotei (axa 1), acvacultura, procesarea şi comercializarea, pescuitul continental (axa 2), măsuri de interes comun (axa 3) şi dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit (axa 4).

  • Acvacultura şi industria de procesare absorb majoritatea fondurilor FEP alocate în cadrul axei 2 (respectiv, în jur 300 de milioane de euro). Analiza concluzionează că, în ciuda investiţiilor destinate îmbunătăţirii capacităţii de producţie, producţia totală în ţările producătoare de primă importanţă nu a crescut neapărat. În ceea ce priveşte locurile de muncă, industria de prelucrare, care angajează mai mult de 140 000 de persoane, a înregistrat o creştere de 3%, în timp ce în sectorul acvaculturii creşterea este mult mai mică.
  • Subvenţiile pentru transformarea în fier vechi au constituit 56% din plăţile FEP în cadrul Axei 1, respectiv 202 de milioane de euro conform celor mai recente informaţii disponibile. Obiectivul cu privire la transformarea în fier vechi este de a reduce numărul de vase de pescuit, astfel încât să se adapteze capacitatea de pescuit la resursele disponibile. Cu toate acestea, dovezile disponibile indică faptul că de multe ori de scoaterea din uz beneficiază mai mult vasele care se află în dificultăţi economice, decât cele care au cel mai mare impact asupra stocurilor de peşte. Acest lucru reiese clar şi din faptul că mai mult de jumătate din toate vasele care au fost scoase din registrul flotei UE nu au primit nicio finanţare publică.
  • Analiza a examinat şi eficacitatea diferitelor metode de promovare a eficienţei energetice în sectorul pescuitului. Pe lângă subvenţiile pentru combustibili, proiectele FEP au inclus schimbări care să susţină unelte de pescuit şi proiectarea de nave şi echipamente care să reducă şi consumul de combustibil. În timp ce subvenţiile au contribuit la soluţionarea problemei preţurilor mari la combustibil, pescarii au găsit şi alte modalităţi de a consuma mai puţin combustibil, în special prin reducerea vitezei şi raţionalizarea deplasărilor lor. Succesul unor astfel de metode este evident: preţul combustibilului marin a crescut cu 37,5 % în 2010 faţă de 2009, în timp ce factura de energie electrică a flotei de pescuit a UE a crescut doar cu 11 % în aceeaşi perioadă.
  • Primele rezultate arată că proiectele de promovare a dezvoltării durabile a zonelor de pescuit (axa 4) încep să dea roade. În 2011, încă 1 000 de proiecte au fost selectate în zonele de pescuit, cu accent pe diversificarea economiilor locale şi adăugarea de valoare la produsele pescăreşti. Acest număr a crescut în continuare în 2012 datorită creşterii numărului de grupuri locale de acţiune în domeniul pescuitului (FLAG), care sprijină beneficiarii locali în elaborarea şi punerea în aplicare a acestor proiecte.

Aceste constatări stau la baza multora dintre propunerile prezentate de Comisie în propunerea sa legislativă pentru Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF). În contextul crizei economice şi al obiectivelor de durabilitate ale PCP, scopul EMFF este de a învăţa lecţiile trecutului şi de a orienta subvenţiile publice în direcţia în care acestea vor fi cel mai eficiente şi eficace.

Pentru mai multe informaţii: