Navigációs útvonal

News :: Az Európai Bizottság elemzi az Európai Halászati Alap keretében megvalósuló közfinanszírozás hatékonyságát

Az Európai Bizottság elemzi az Európai Halászati Alap keretében megvalósuló közfinanszírozás hatékonyságát

(08/02/2013) Az Európai Bizottságnak az Európai Halászati Alap (EHA) végrehajtásáról szóló ötödik éves jelentése elemzést tartalmaz arról, hogyan járultak hozzá az EHA programjai a 2007-2013 programozási időszak elején megállapított eredeti célkitűzéseik megvalósulásához. Az elemzés az első négy év eredményei alapján vizsgálja, hogy az EHA intézkedései milyen mértékben járultak hozzá a Közös Halászati Politika (KHP) célkitűzéseinek eléréséhez.

A megállapítások az EHA négy fő tengelye alapján végrehajtandó legfontosabb intézkedésekre összpontosítanak, amely tengelyek közé tartozik a flottaátalakítás (1. tengely), az akvakultúra, feldolgozás és forgalmazás, belvízi halászat (2. tengely), a közös érdekeket szolgáló intézkedések (3. tengely), valamint a halászati térségek fenntartható fejlesztése (4. tengely).

  • Az akvakultúra és a feldolgozó ipar a 2. tengely alapján előirányzott EHA pénzeszközök többségét képviseli (egyenként kb. 300 millió EUR). Az elemzés megállapítja, hogy a termelési kapacitás javítását célzó beruházások ellenére a vezető termelő országok átfogó termelése nem feltétlenül növekedett.  Ami a munkahelyeket illeti, a több, mint 140 000 főt foglalkoztató feldolgozó ipar +3%-os növekedést ért el, míg az akvakultúra ágazatban a növekedés visszafogottabb volt.
  • A hajók leselejtezéséhez nyújtott támogatás az EHA 1. tengelyének keretében történő kifizetések 56%-át képviselte, azaz a legutóbb rendelkezésre álló információk szerint 202 millió EUR-t. A leselejtezés célja a halászhajók számának csökkentése annak érdekében, hogy a halászati kapacitásokat a rendelkezésre álló erőforrások mennyiségéhez lehessen igazítani.  Ugyanakkor a rendelkezésre álló bizonyítékok azt jelzik, hogy a leselejtezési támogatás előnyeit gyakran a gazdasági nehézségekkel küzdő hajók élvezik és kevésbé azok a hajók, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják a halállományokra.  Ezt nyilvánvalóvá teszi az a tény is, hogy az EU flottanyilvántartásából kivont összes hajó több mint fele nem részesült semmilyen közpénzből finanszírozott támogatásban. 
  • Az elemzés megvizsgálta azoknak a módszereknek a hatásosságát is, amelyek az energiahatékonyság javítását célozzák. Az üzemanyagköltségekhez nyújtott támogatáson túlmenően az EHA által finanszírozott projektek között szerepeltek olyanok is, amelyek a halászfelszerelések módosítására, valamint az üzemanyag-felhasználást csökkentő hajók és berendezések tervezésére nyújtottak támogatást. Míg a támogatások hozzájárultak a magas üzemanyagárak kezeléséhez, a halászok is találtak más módszereket, amelyekkel csökkenteni tudták a üzemanyag-felhasználást, elsősorban a sebesség csökkentése, valamint mozgásuk ésszerűbbé tétele révén. Ezen módszerek sikere egyértelmű: a tengeri hajók üzemanyagainak ára 2010-ben 37,5%-kal emelkedett 2009-hez képest, míg az EU halászhajó-flottájának energiaszámlája ugyanezen időszak alatt csupán 11%-kal nőtt.
  • A kezdeti eredmények azt mutatják, hogy a halászati térségek fenntartható fejlesztését elősegítő projektek (4. tengely) most kezdik meghozni gyümölcsüket. 2011-ben további 1000, a helyi gazdaságok változatosabbá tételét és a halászati termékekhez hozzáadott érték létrehozását célzó projektet választottak ki támogatásra a halászati térségekben. Ez a szám a helyi halászati akciócsoportok (FLAG) számbeli növekedésének köszönhetően még tovább növekedett 2012-ben; ezek az akciócsoportok a helyi kedvezményezetteket támogatják e projektek fejlesztése és végrehajtása terén.

E megállapítások számos, a Bizottság által az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról (ETHA) szóló jogszabály-javaslatában előterjesztett javaslatot támasztanak alá.  A gazdasági válság és a KHP számára kitűzött fenntarthatósági célkitűzések összefüggéseiben az ETHA célja a múltból nyerhető tanulságok levonása, valamint a közvetlen köztámogatások olyan területekre irányítása, ahol azok a leghatékonyabbak és leghatásosabbak lesznek.

További információ: