Sökväg

News :: Irland presenterar prioriteringar för sitt EU ordförandeskap

Irland presenterar prioriteringar för sitt EU ordförandeskap

(28/01/2013) Den 1 januari 2013 övergick det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från Cypern till Irland. Den irländska regeringen samordnar nu bland annat jordbruks och fiskeministrarnas arbete i rådet och kommer att lägga fast dagordningen för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP).

Irland kliver upp på scenen i ett avgörande skede av reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken. De tre förslag till förordningar som utgör reformen kommer snart till den fas där rådet och parlamentet – med kommissionens hjälp – ska försöka nå en överenskommelse. Både rådet och parlamentet har lagt fram ändringsförslag i linje med sina respektive ståndpunkter och kommer snart att ta klar ställning till samtliga förslag. Trepartsdiskussioner (så kallade trepartssamtal) kommer därför att inledas mellan företrädare för parlamentets fiskeriutskott, rådets ordförandeskap och Europeiska kommissionen för att man ska nå fram till en kompromiss.

I början av året presenterade Irland sina politiska prioriteringar och sin arbetsagenda. Huvudmålet är att nå en politisk överenskommelse i rådet om alla reformpunkter senast i juni, innan nästa land tar över ordförandeskapet. Följande steg kommer att tas i viktiga frågor:

  • Förordningen om den gemensamma marknadsordningen: rådets förhandlingsmandat ska enligt planerna antas i januari och trepartssamtalen inledas i mars.  Förhandlingarna och den politiska överenskommelsen från rådet förväntas vara klara i april.
  • Grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken: enligt planerna ska rådets slutliga ståndpunkt (den allmänna linjen) och förhandlingsmandatet antas i februari och trepartssamtalen inledas i mars. Förhandlingarna väntas vara avklarade i juni, liksom den politiska överenskommelsen från rådet.
  • Förordningen om Europeiska havs  och fiskerifonden (EHFF): enligt planerna ska rådets slutliga ståndpunkt (den allmänna linjen) antas i april. Sedan ska rådets förhandlingsmandat utformas och trepartssamtalen inledas i maj, under förutsättning att parlamentet har antagit sin ståndpunkt. Syftet är att slutföra förhandlingarna och den politiska överenskommelsen mellan parlamentet och rådet vid Europeiska rådets möte i juni.

För mer information om reformernas mål och viktigaste delar och för en grundligare presentation av det nya ordförandeskapets utmaningar, se vårt presspaket som finns här http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm