Cale de navigare

News :: Irlanda își prezintă prioritățile pentru președinția Consiliului

Irlanda își prezintă prioritățile pentru președinția Consiliului

(28/01/2013) La 1 ianuarie 2013, președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene a trecut de la Cipru la Irlanda. Printre alte sarcini, guvernul irlandez coordonează în prezent activitatea Consiliului Agriculturii și Pescuitului și va stabili agenda reformei politicii comune în domeniul pescuitului (PCP).

Irlanda intră în scenă într-un moment crucial al procesului de reformă a PCP. Cele trei propuneri de reglementare, care constituie reforma, vor intra în curând în etapa în care Consiliul și Parlamentul, cu ajutorul Comisiei, vor încerca să ajungă la un acord. Atât Consiliul, cât și Parlamentul au făcut modificări în conformitate cu pozițiile corespunzătoare ale fiecăruia și își vor stabili în curând o poziție clară cu privire la toate propunerile. Prin urmare, reprezentanți ai Comisiei Parlamentului European pentru pescuit, ai președinției Consiliului și ai Comisiei Europene vor începe discuții tripartite (așa numitele „triloguri”), cu scopul de a ajunge la un compromis.

La începutul anului, Irlanda și-a prezentat prioritățile politice și agenda de lucru. Obiectivul principal este de a ajunge la un acord politic în cadrul Consiliului cu privire la toate elementele reformei până la sfârșitul mandatului de președinție în luna iunie. Se vor întreprinde următorii pași cu privire la aspectele-cheie:

  • Regulamentul privind organizarea comună a piețelor (COM): se prevede adoptarea mandatului de negociere al Consiliului în ianuarie, inițierea trilogurilor în martie, iar finalizarea negocierilor și acordului politic în Consiliu în aprilie.
  • Regulamentul de bază PCP: adoptarea poziției finale a Consiliului (abordarea generală) și mandatul de negociere sunt planificate pentru luna februarie, începerea trilogurilor în martie, iar finalizarea negocierilor și acordului politic în Consiliu în iunie.
  • Regulamentul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF): adoptarea poziției finale a Consiliului (abordarea generală) este programată pentru luna aprilie, dezvoltarea mandatului de negociere a Consiliului și începerea trilogurilor sunt programate pentru luna mai (presupunând că Parlamentul va hotărî asupra poziției sale), cu scopul de a încheia negocierile și acordul politic între Parlament și Consiliu, la Consiliul din iunie.

Pentru mai multe informații privind obiectivele și principalele caracteristici ale reformelor și pentru a înțelege mai bine provocările cu care se confruntă noua președinție, vă rugăm să consultați pachetul nostru de presă, disponibil aici http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm