Kruimelpad

News :: Ierland stelt zijn prioriteiten voor in het kader van het voorzitterschap van de Raad

Ierland stelt zijn prioriteiten voor in het kader van het voorzitterschap van de Raad

(28/01/2013) Op 1 januari 2013 nam Ierland het roulerende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over van Cyprus. De Ierse regering is nu onder andere het werk van de Raad Landbouw en Visserij aan het coördineren en ook zal zij de agenda samenstellen wat betreft de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).

Ierland komt ten tonele op een cruciaal moment in het hervormingsproces van het GVB. De drie voorstellen tot verordeningen die de hervorming omvatten, zullen binnenkort de fase bereiken waarin de Raad en het Parlement, met de hulp van de Commissie, een akkoord zullen proberen te bereiken. Zowel de Raad als het Parlement hebben wijzigingen aangebracht die in lijn liggen met hun respectievelijke standpunten en zullen weldra een duidelijk standpunt innemen over alle voorstellen. Daarvoor zullen vertegenwoordigers van de Commissie visserij van het Parlement, van het voorzitterschap van de Raad en van de Europese Commissie gesprekken starten met de drie partijen (de zogenaamde ‘trialogen’), om uiteindelijk een compromis te bereiken.

Aan het begin van het jaar presenteerde Ierland zijn politieke prioriteiten en zijn werkagenda. Het belangrijkste doel is om tegen het einde van het voorzitterschap in juni binnen de Raad een politiek akkoord te bereiken over alle punten van de hervorming. In verband met deze kernaspecten zullen de volgende stappen worden ondernomen:

  • Verordening inzake de gemeenschappelijke ordening der markten (GOM): de goedkeuring van het onderhandelingsmandaat van de Raad wordt verwacht in januari, de start van de trialogen in maart en het einde van de onderhandelingen en een politiek akkoord van de Raad in april.
  • Basisverordening inzake het GVB: de goedkeuring van het definitieve standpunt van de Raad (algemene aanpak) en het onderhandelingsmandaat zijn gepland voor februari; de start van de trialogen in maart en het einde van de onderhandelingen en een politiek akkoord van de Raad in juni.
  • Verordening inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV): de goedkeuring van het definitieve standpunt van de Raad (algemene aanpak) is gepland voor april; de ontwikkeling van het onderhandelingsmandaat van de Raad en de start van de trialogen in mei (in de veronderstelling dat het Parlement hun standpunt goedkeurt), met als doel de onderhandelingen te beëindigen en een politiek akkoord te sluiten tussen het Parlement en de Raad op de Raadsvergadering van juni.


Verdere informatie over de doelen en de kernaspecten van de hervormingen, en nadere uitleg over de uitdagingen van het nieuwe voorzitterschap vindt u in ons perspakket, dat u hier http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm kunt downloaden.