Naršymo kelias

News :: Airija pristatė savo pirmininkavimo ES Taryboje prioritetus

Airija pristatė savo pirmininkavimo ES Taryboje prioritetus

(28/01/2013) 2013 m. sausio 1 d. pagal rotacijos principą vykdomą pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai iš Kipro perėmė Airija. Be kitų užduočių Airijos vyriausybė koordinuoja Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos darbą bei nustatys bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) reformos darbotvarkę.

Airija pradeda pirmininkauti pradedant svarbiausią BŽP reformos etapą. Netrukus Taryba ir Parlamentas, padedant Komisijai, mėgins pasiekti susitarimą dėl reformos pagrindą sudarančių trijų reguliavimo pasiūlymų. Tiek Taryba, tiek Parlamentas padarė jų pozicijas atitinkančius pakeitimus ir netrukus turės aiškią poziciją dėl visų pasiūlymų. Todėl Parlamento Žuvininkystės komiteto, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ir Europos Komisijos atstovai pradės trijų šalių („trišales”) diskusijas, kurių tikslas – pasiekti kompromisą.

Metų pradžioje Airija pristatė savo politinius prioritetus ir darbotvarkę. Pagrindinis tikslas – pasiekti Tarybos politinį susitarimą dėl visų reformos elementų iki pirmininkavimo pabaigos birželio mėnesį. Bus vykdomi tokie su pagrindiniais klausimais susiję veiksmai:

  • Bendro rinkų organizavimo (BRO) reglamentas: Tarybos derybinių įgaliojimų patvirtinimo tikimasi sausio mėnesį, trišalio dialogo pradžios laukiama kovo mėnesį, o derybų pabaigos ir Tarybos politinio susitarimo tikimasi balandžio mėnesį.
  • Pagrindinis BŽP reglamentavimas: Tarybos galutinės pozicijos (bendro požiūrio) priėmimas ir įgaliojimų deryboms patvirtinimas planuojamas vasario mėnesį, trišalių diskusijų pradžios laukiama kovo mėnesį, o derybų pabaigos ir Tarybos politinio susitarimo tikimasi birželio mėnesį.
  • Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) reglamentas: Tarybos galutinės pozicijos (bendro požiūrio) priėmimas numatytas balandžio mėnesį, Tarybos derybų mandato priėmimas ir trišalio dialogo pradžia suplanuota gegužės mėnesį (jeigu Parlamentas patvirtins savo poziciją), derybų pabaiga ir Tarybos politinis susitarimas tarp Europos Parlamento ir Tarybos numatytas birželio mėnesį.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tikslus ir pagrindinius reformos aspektus bei geriau suprasti iššūkius, su kuriais susiduria nauja pirmininkaujanti šalis, prašome skaityti spaudai skirtą informaciją šiuo adresu: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm