Navigointipolku

News :: Irlanti esittelee puheenjohtajakautensa painopisteet

Irlanti esittelee puheenjohtajakautensa painopisteet

(28/01/2013) Euroopan unionin neuvoston kiertävä puheenjohtajuus siirtyi 1. tammikuuta 2013 Kyprokselta Irlannille. Yhtenä Irlannin hallituksen tehtävänä on nyt koordinoida maatalous- ja kalastusneuvoston työtä, ja se aikookin laatia esityslistan yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistusta varten.

Irlanti tarttuu ohjiin YKP:n uudistusprosessin kannalta ratkaisevalla hetkellä. Uudistuksen ytimessä olevien kolme asetusehdotuksen käsittelyssä ollaan siirtymässä vaiheeseen, jossa neuvosto ja parlamentti pyrkivät komission avulla pääsemään yksimielisyyteen. Neuvosto ja parlamentti ovat molemmat tehneet omaa kantaansa vastaavia tarkistuksia, ja pian kummallakin on selkeä kanta kuhunkin ehdotukseen. Parlamentin kalatalousvaliokunnan, neuvoston puheenjohtajavaltion ja Euroopan komission edustajat pääsevätkin pian aloittamaan kolmikantaneuvottelut kompromissin saavuttamiseksi.

Irlanti esitteli vuoden alussa poliittiset painopisteensä ja työohjelmansa. Ensisijaisena tavoitteena on, että neuvostossa päästäisiin yksimielisyyteen kaikista uudistuksen kohdista, ennen kuin puheenjohtajakausi päättyy kesäkuussa. Keskeisissä kysymyksissä aiotaan edetä seuraavasti:

  • Yhteistä markkinajärjestelyä (YMJ) koskeva asetus: neuvoston neuvotteluvaltuudet on tarkoitus vahvistaa tammikuussa siten, että kolmikantaneuvottelut päästään aloittamaan maaliskuussa; neuvosto pyrkii saamaan neuvottelut päätökseen ja saavuttamaan poliittisen yhteisymmärryksen huhtikuussa.
  • YKP:n peruasetus: neuvoston on tarkoitus vahvistaa lopullinen kanta (yleisnäkemys) ja neuvotteluvaltuudet helmikuussa; kolmikantaneuvottelut on tarkoitus aloittaa maaliskuussa; neuvosto pyrkii saamaan neuvottelut päätökseen ja saavuttamaan poliittisen yhteisymmärryksen kesäkuussa.
  • Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) koskeva asetus: neuvoston lopullinen kanta (yleisnäkemys) vahvistetaan huhtikuussa; toukokuussa laaditaan neuvoston neuvotteluvaltuudet ja aloitetaan kolmikantaneuvottelut (jos parlamentti vahvistaa oman kantansa) siten, että neuvottelut voidaan saada päätökseen ja neuvosto ja parlamentti voivat saavuttaa poliittisen yhteisymmärryksen neuvoston kesäkuun kokouksessa.

Uudistusten tavoitteista ja pääpiirteistä sekä uuden puheenjohtajavaltion kohtaamista haasteista on koottu lisätietoa lehdistöpakettiin, joka on saatavilla täältä http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm