Διαδρομή πλοήγησης

News :: Η Ιρλανδία παρουσιάζει τις προτεραιότητες της για την προεδρία του Συμβουλίου

Η Ιρλανδία παρουσιάζει τις προτεραιότητες της για την προεδρία του Συμβουλίου

(28/01/2013) Την 1η Ιανουαρίου 2013, η εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασε από την Κύπρο στην Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων καθηκόντων, η Ιρλανδική κυβέρνηση συντονίζει επί του παρόντος το έργο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας και θα ορίσει την ατζέντα αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

Η Ιρλανδία εισέρχεται στη σκηνή σε μια κρίσιμη στιγμή της διαδικασίας μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ. Οι τρείς προτάσεις κανονισμού οι οποίες αποτελούν τη μεταρρύθμιση θα εισέλθουν σύντομα στη φάση, κατά την οποία το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, με την αρωγή της Επιτροπής, θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο έχουν πραγματοποιήσει τροποποιήσεις σύμφωνα με τις αντίστοιχες τους θέσεις και σύντομα θα έχουν μια σαφή θέση πάνω σε όλες τις προτάσεις. Επομένως, εκπρόσωποι της Επιτροπής Αλιείας του Κοινοβουλίου, της προεδρίας του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ξεκινήσουν τριμερείς συζητήσεις (ο αποκαλούμενος «τριμερής διάλογος») με στόχο την επίτευξη συμβιβασμού.

Στην αρχή του έτους, η Ιρλανδία παρουσίασε τις πολιτικές προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασίας της. Κύριος στόχος είναι η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στο Συμβούλιο σε όλα τα στοιχεία της μεταρρύθμισης έως τη λήξη της προεδρίας τον Ιούνιο. Τα ακόλουθα βήματα θα πραγματοποιηθούν αναφορικά με κεντρικά ζητήματα:

  • Κανονισμός για την κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ): η θέσπιση της διαπραγματευτικής εντολής του Συμβουλίου αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο, η έναρξη του τριμερούς διαλόγου το Μάρτιο και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και η πολιτική συμφωνία εκ μέρους του Συμβουλίου τον Απρίλιο.
  • Βασικός κανονισμός για την ΚΑλΠ: η θέσπιση της τελικής θέσης του Συμβουλίου (γενική προσέγγιση) και της διαπραγματευτικής εντολής προγραμματίζονται για το Φεβρουάριο, η έναρξη του τριμερούς διαλόγου το Μάρτιο και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και η πολιτική συμφωνία εκ μέρους του Συμβουλίου τον Ιούνιο.
  • Κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EΤΘΑ): η θέσπιση της τελικής θέσης του Συμβουλίου (γενική προσέγγιση) προγραμματίζεται για τον Απρίλιο, η εμφάνιση της διαπραγματευτικής εντολής του Συμβουλίου και η έναρξη του τριμερούς διαλόγου το Μάιο, (εφόσον υποτεθεί ότι είναι δεδομένη η θέσπιση εκ μέρους του Κοινοβουλίου της θέσης του), με στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και της πολιτικής συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στο Συμβούλιο του Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους στόχους και τα κύρια χαρακτηριστικά των μεταρρυθμίσεων και για την πληρέστερη κατανόηση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η νέα προεδρία, παρακαλούμε ανατρέξατε στο πακέτο τύπου διαθέσιμο στο http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm