Cesta

News :: Irsko představilo priority svého předsednictví v Radě Evropské unie

Irsko představilo priority svého předsednictví v Radě Evropské unie

(28/01/2013) Po Kypru se 1. Ledna 2013 předsednictví v Radě Evropské unie ujalo Irsko. Irská vláda tedy nyní mimo jiné koordinuje činnost Rady v oblasti zemědělství a rybolovu a určuje politický program v souvislosti s reformou společné rybářské politiky (SRP).

Irsko tak bude mít na starosti klíčovou fázi této reformy, jelikož Rada a Parlament se za přispění Komise již brzy pokusí dosáhnout dohody ohledně tří projednávaných návrhů nařízení souvisejících s reformou rybářské politiky. Rada i Parlament již na základě svého postoje předložily návrhy na změnu nařízení a zanedlouho si ujasní svá stanoviska ohledně všech tří návrhů. Proto budou zahájena třístranná jednání mezi zástupci parlamentního Výboru pro rybolov, předsednictvím Rady a představiteli Evropské komise, během nichž se účastníci tzv. trialogu pokusí dosáhnout dohody.

Irsko na počátku roku představilo své politické priority a program. Má především v úmyslu dosáhnout v Radě ještě za svého předsednictví, tj. do konce června, politické dohody o veškerých aspektech reformy. V souvislosti s jednotlivými klíčovými dokumenty by mělo dojít k níže uvedeným událostem:

  • V lednu by měl být schválen mandát k jednání Rady o návrhu nařízení o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury a v březnu by o něm měla být zahájena třístranná jednání. V dubnu se pak očekává uzavření jednání a dosažení politické dohody v Radě.
  • V únoru by měla Rada dospět k definitivnímu postoji (obecnému postoji) ohledně návrhu nového nařízení o společné rybářské politice a měla by schválit mandát pro vyjednávání. V březnu pak budou o tomto návrhu zahájena třístranná jednání a v červnu se očekává uzavření jednání a dosažení politické dohody v Radě.
  • V případě třetího návrhu, nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu, se očekává, že v dubnu k němu Rada zaujme definitivní postoj (obecný postoj), v květnu bude přijat mandát k vyjednávání a za předpokladu, že svůj postoj schválí i Parlament, budou také zahájena třístranná jednání, aby bylo možné na červnovém zasedání Rady uzavřít vyjednávání s Parlamentem a dospět ke vzájemné dohodě.

Pokud máte zájem dozvědět se více o cílech a hlavních bodech těchto reforem a lépe se seznámit s úkoly nového předsednictví, pomůže vám naše informační brožura, která je k dispozici na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm