Навигационна пътека

News :: Ирландия представя приоритетите си за председателството на Съвета

Ирландия представя приоритетите си за председателството на Съвета

(28/01/2013) На 1 януари 2013 г. Ирландия пое от Кипър ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. Сред другите задачи ирландското правителство сега координира дейността на Съвета по земеделие и рибарство и ще определя програмата относно реформата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

Ирландия излиза на сцената в решаващ момент от процеса на реформата на ОПОР. Трите предложения за регламент, които съставляват сърцевината на реформата, скоро ще навлязат във фазата, в която Съветът и Парламентът с помощта на Комисията ще се стремят към постигане на съгласие. И Съветът, и Парламентът са внесли изменения и допълнения съобразно техните съответни позиции и скоро ще имат ясно становище по всички предложения. Затова представители на Комисията по рибно стопанство на Европейския парламент, на председателството на Съвета и на Европейската комисия ще започнат тристранни дискусии (така наречените „тристранни срещи“ или „трилози“) за постигане на компромис.

В началото на годината Ирландия представи политическите си приоритети и работна програма. Основната цел е постигане на политическо съгласие в Съвета по всички елементи на реформата до края на председателството през юни. Ще бъдат предприети следните стъпки по ключови въпроси:

  • Регламент относно общата организация на пазарите (ООП): приемането на мандата за преговори на Съвета се очаква през януари, началото на трилозите – през март, а приключването на преговорите и политическо съгласие от Съвета – през април.
  • Основен регламент за Общата политика в областта на рибарството: приемането на окончателната позиция на Съвета (общ подход) и на мандата за преговори са планирани за февруари, началото на трилозите – през март, а приключването на преговорите и политическо съгласие от Съвета – през юни.
  • Регламент относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР): приемането на окончателната позиция на Съвета (общ подход) е насрочено за април, изготвянето на мандата за преговори на Съвета и началото на трилозите – през май (при условие че Парламентът ще е приел позицията си) с цел приключване на преговорите и политическо съгласие между Парламента и Съвета на заседанието на Съвета през юни.

За повече информация относно целите и основните характеристики на реформите и за да разберете по-добре предизвикателствата пред новото председателство, моля, запознайте се с нашия информационен пакет за медиите, който може да намерите на следния интернет адрес http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm