Sökväg

News :: Europaparlamentets fiskeriutskott stöder reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

Europaparlamentets fiskeriutskott stöder reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

(19/12/2012) Europaparlamentets fiskeriutskott röstade den 18 december 2012 för att stödja de centrala inslagen i kommissionens förslag till ny gemensam fiskeripolitik. Ändringsförslag som avsåg rättsliga skyldigheter att stoppa bruket att kasta fisk överbord och krav på ett mer regionalt beslutsfattande antogs med överväldigande majoritet.

Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske, lämnar följande kommentar: ”Genom att stödja den strategi som presenterades av kommissionen har Europaparlamentets fiskeriutskott röstat för en ambitiös reform av den gemensamma fiskeripolitiken. Jag gläder mig särskilt åt att utskottet stöder en politik som syftar till ett hållbart utnyttjande av fiskeresurser från och med 2015 på grundval av principen om maximalt hållbart uttag, och som innebär ett förbud mot att kasta fångster överbord med tydliga tidsfrister för att få slut på ett slöseri som vi inte längre har råd med. Det är ett fantastiskt resultat som föredraganden Ulrike Rodust och fiskeriutskottet har uppnått och jag vill gratulera dem till denna framgång. Jag ser fram emot nästa steg från parlamentets och rådets sida i början av 2013 för att säkra ett snabbt antagande av den reformerade gemensamma fiskeripolitiken.”
 
Syftet med reformen av den gemensamma fiskeripolitiken är att skapa förutsättningar för EU:s flottor att bli ekonomiskt livskraftiga och att främja vattenbruket inom EU till förmån för de samhällen som är beroende av dessa aktiviteter och till förmån för konsumenterna. Kommissionens förslag till ändrade grundregler för den gemensamma fiskeripolitiken bygger på hållbarhet. Förvaltningen av fisket bör medge en återuppbyggnad av alla bestånd till sunda nivåer som maximerar fiskarnas fångster. Slöseriet när fullt ätlig fisk kastas överbord måste gradvis upphöra med tydliga skyldigheter och tidsfrister som gör det möjligt för fiskeflottorna att anpassa sig. Besluten om fiskeresursernas förvaltning måste fattas tillsammans med fiskare och intressenter och måste med hänsyn till havsområdenas särdrag.