Navigacijska pot

News :: Odbor Evropskega parlamenta za ribištvo podpira reformo SRP

Odbor Evropskega parlamenta za ribištvo podpira reformo SRP

(19/12/2012) Odbor Evropskega parlamenta za ribištvo je 18. decembra 2012 glasoval za podporo ključnim elementom iz predloga Komisije za novo skupno ribiško politiko. Predlogi sprememb, ki podpirajo zakonsko predpisano odpravo zavržkov in upravljanje staležev rib nad trajnostnimi ravnmi, ter predlogi sprememb, ki zahtevajo bolj regionalizirano odločanje, so bili sprejeti z dobro večino.

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je izjavila: „Odbor Evropskega parlamenta za ribištvo je s podporo pristopu, ki ga je predlagala Komisija, glasoval za velikopotezno reformo SRP. Še posebej sem zadovoljna, da je Odbor podprl politiko, ki temelji na trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov na podlagi največjega trajnostnega donosa od leta 2015 naprej in uvaja prepoved zavržkov z jasno določenimi datumi za odpravo negospodarnih praks, ki si jih ne moremo več privoščiti. To je velik dosežek poročevalke Rodust in Odbora za ribištvo, zato bi jima rada čestitala za ta uspeh. Veselim se naslednjih ukrepov, s katerimi bosta Parlament in Svet v začetku leta 2013 skušala zagotoviti hitro sprejetje reforme SRP.“
 
Cilj predloga reforme SRP je ustvariti razmere, ki bodo omogočale gospodarsko donosnost ladjevja EU, in spodbujati ribogojstvo EU v korist skupnosti, ki so odvisne od teh dejavnosti, in potrošnikov. Predlog Komisije za reformo osnovnih pravil skupne ribiške politike temelji na trajnosti. Upravljanje ribištva bi moralo omogočiti obnovo vseh staležev do zdrave stopnje, ki bo ribičem zagotavljala večji ulov. Negospodarno prakso, da se zavržejo popolnoma užitne ribe, je treba postopno ustaviti z določitvijo jasnih obveznosti in rokov, ki bodo ribičem zagotovili dovolj časa za prilagoditev. Odločitve o upravljanju ribištva je treba sprejeti skupaj z ribiči in zainteresiranimi stranmi ter ob upoštevanju posebnosti morskih bazenov.