Cale de navigare

News :: Comitetul pentru pescuit al PE sprijină reforma PCP

Comitetul pentru pescuit al PE sprijină reforma PCP

(19/12/2012) La data de 18 decembrie 2012, Comitetul pentru pescuit al Parlamentului European a votat în favoarea sprijinirii principalelor elemente ale propunerii Comisiei pentru o nouă politică comună în domeniul pescuitului. Au fost adoptate cu o majoritate confortabilă amendamentele care susţin obligaţiile juridice privind încetarea practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor şi gestionarea stocurilor de peşte peste nivelurile durabile, precum şi amendamentele care îndeamnă la regionalizarea procesului decizional.

Maria Damanaki, comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit, a afirmat: „Comitetul pentru pescuit al Parlamentului European a votat în favoarea unei reforme ambiţioase a PCP prin sprijinirea abordării propuse de Comisie. Sunt încântată, în special, de sprijinul acordat de comitet politicii bazate pe exploatarea durabilă a resurselor piscicole conform principiului producţiei maxime echilibrate începând din 2015 care introduce o interdicţie privind aruncarea înapoi în mare a capturilor însoţită de date clare pentru a pune capăt practicilor generatoare de risipă pe care nu ni le mai putem permite. Acestea sunt realizări importante ale raportoarei, dna Rodust, şi ale comitetului pentru pescuit, pe care aş dori să le felicit pentru acest succes. Aştept cu nerăbdare următorii paşi întreprinşi de Parlament şi Consiliu la începutul anului 2013 pentru asigurarea adoptării rapide a reformei PCP. "
 
Obiectivul propunerii de reformă a PCP este crearea condiţiilor pentru ca flotele UE să devină viabile din punct de vedere economic şi promovarea acvaculturii UE în beneficiul comunităţilor care depind de aceste activităţi şi al consumatorilor. Propunerea Comisiei de reformă a principiilor fundamentale ale politicii comune în domeniul pescuitului se bazează pe durabilitate. Gestionarea activităţilor de pescuit trebuie să permită refacerea tuturor stocurilor la niveluri durabile, fapt care va maximiza volumul capturilor pentru pescari. Practica generatoare de risipă de aruncare înapoi în mare a peştelui perfect comestibil trebuie oprită treptat prin obligaţii şi termene limită clare, acordând pescarilor un interval de adaptare. Hotărârile în materie de gestionare a activităţilor de pescuit trebuie luate împreună cu pescarii şi părţile interesate şi trebuie să aibă în vedere caracteristicile specifice ale bazinelor maritime.