Kruimelpad

News :: Commissie visserij van het EP steunt de hervorming van het GVB

Commissie visserij van het EP steunt de hervorming van het GVB

(19/12/2012) De Commissie visserij van het Europees Parlement stemde op 18 december 2012 in met de voornaamste elementen van het Commissievoorstel voor een nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Amendementen die het beëindigen van de teruggooi van vis en het op een duurzaam niveau houden van visbestanden juridisch verplicht maken, evenals amendementen ten gunste van een meer geregionaliseerde besluitvoering, werden met een comfortabele meerderheid aangenomen.

Commissaris voor Maritieme zaken en visserij, Maria Damanaki, formuleerde het als volgt: "met haar steun voor de door de Commissie uitgewerkte benadering, heeft de Commissie visserij van het Europees Parlement gestemd voor een ambitieuze hervorming van het GVB. Ik ben vooral erg blij dat de commissie het eens is met een beleid voor het beheer van de visstand dat streeft naar een maximaal duurzame opbrengst in 2015 en dat een teruggooiverbod met duidelijke data introduceert, om een einde te maken aan verspillende praktijken die we ons gewoon niet meer kunnen veroorloven. Deze enorme prestaties hebben we te danken aan de rapporteur, mevrouw Rodust, en de Commissie visserij, en ik zou hen dan ook willen feliciteren met hun succes. Ik verheug mij nu al op de volgende stappen van het Parlement en de Raad, begin 2013, om de hervorming van het GVB zo snel mogelijk te laten aannemen."
 
Het voorstel voor een hervorming van het GVB wil de voorwaarden voor een economisch haalbare Europese vloot scheppen en de Europese aquacultuur bevorderen, en dit zowel ten voordele van de gemeenschappen die van deze activiteiten afhankelijk zijn als van de consumenten. Het voorstel van de Commissie voor een hervorming van de basisregels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid is gebaseerd op duurzaamheid. Het visserijbeheer dient ervoor te zorgen dat alle bestanden kunnen herstellen tot gezonde niveaus die een optimale vangst voor de vissers verzekeren. Aan de verspillende praktijk om perfect eetbare vis terug te gooien, moet geleidelijk een einde worden gemaakt via duidelijke verplichtingen en deadlines die de vissers de tijd geven zich aan te passen. Beslissingen betreffende het visserijbeheer moeten genomen worden in overleg met vissers en andere belanghebbenden, en dienen rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de verschillende zeegebieden.