Navigācijas ceļš

News :: EP Zivsaimniecības komiteja atbalsta KZP reformu

EP Zivsaimniecības komiteja atbalsta KZP reformu

(19/12/2012) 2012. gada 18. decembrī Eiropas Parlamenta Zivsaimniecības komiteja balsoja par atbalstu Komisijas iesniegtā jaunas kopējās zivsaimniecības politikas priekšlikuma galvenajiem elementiem. Labojumi, kas atbalsta ar likumu noteiktu pienākumu pielikt punktu zivju izmetumiem un pārvaldīt zivju krājumus, lai to stāvoklis būtu virs ilgtspējas līmeņa, kā arī labojumi, kas paredz lēmumu plašāku pieņemšanu reģionālā līmenī, tika pieņemti ar pietiekamu vairākumu.

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki saka: “Atbalstot Komisijas izvirzīto pieeju, Eiropas Parlamenta Zivsaimniecības komiteja ir nobalsojusi par KZP reformu, kas vērsta uz augstu mērķu sasniegšanu. Esmu īpaši priecīga par Komitejas atbalstu politikai, kuras pamatā ir zivsaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana, kas no 2015. gada tiks noteikta saskaņā ar Maksimālo ilgtspējīgo sniegumu, tādējādi pilnībā aizliedzot zivju izmetumus un nosakot konkrētus datumus to izšķērdīgo prakšu izbeigšanai, kuras mēs vairs nevaram atļauties. Tie ir lieliski ziņotājas Rodustas kundzes un Zivsaimniecības komitejas panākumi, un es vēlētos viņus apsveikt ar šiem panākumiem. Ar nepacietību gaidīšu nākamos soļus no Parlamenta un Padomes puses 2013. gada pašā sākumā, cerot, ka pēc iespējas drīzākā laikā izdosies pieņemt KZP reformu”.
 
KZP reformas priekšlikuma mērķis ir radīt ES flotēm tādus apstākļus, lai tās būtu ekonomiski dzīvotspējīgas, un veicināt ES akvakultūras izaugsmi, no kuras ieguvēji būtu no zivsaimniecības atkarīgās kopienas un patērētāji. Komisijas priekšlikums reformēt kopējās zivsaimniecības politikas pamatnoteikumus ir balstīts vēlmē nodrošināt ilgtspējību. Zvejniecības pārvaldība ļautu visiem krājumiem atjaunoties līdz veselīgam līmenim, un tas palielinātu zvejnieku lomus. Izšķērdīgā prakse, kad zivju izmetumos nonāk lieliskas kvalitātes ēdamās zivis, ir pakāpeniski jāizbeidz, nosakot skaidrus pienākumus un reformas ieviešanas termiņus un dodot zvejniekiem laiku pielāgoties jaunajai kārtībai. Lēmumi par zvejas pārvaldību jāpieņem, iesaistot šajā procesā zvejniekus un citas iesaistītās puses, kā arī ņemot vērā jūras baseinu atšķirīgo specifiku.