Naršymo kelias

News :: EP Žuvininkystės komitetas remia BŽP reformą

EP Žuvininkystės komitetas remia BŽP reformą

(19/12/2012) Europos Parlamento Žuvininkystės komitetas 2012 m. gruodžio 18 d. balsavo už pritarimą svarbiausiems Komisijos pasiūlymo dėl naujosios bendros žuvininkystės politikos elementams. Tvirta dauguma priimti pakeitimai, patvirtinantys teisinius įsipareigojimus nutraukti sužvejotų žuvų išmetimą į jūrą ir žuvininkystės išteklius valdyti taip, kad būtų išsaugotas jų tvarumas, taip pat pakeitimus, kuriais reikalaujama labiau regioninio sprendimų priėmimo.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki pareiškė: „Europos Parlamento Žuvininkystės komitetas balsavo už plataus masto BŽP reformą, patvirtindamas Komisijos pasiūlytą požiūrį. Esu labai patenkinta, kad komitetas remia politiką, pagrįstą tausojančiu žuvininkystės išteklių naudojimu, nuo 2015 m. taikant didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio principą, ir kad nustato žuvų išmetimo į jūrą draudimą bei aiškias datas, nuo kada turi būti nutraukta švaistymo praktika, kurios daugiau negalime sau leisti. Tai dideli ataskaitos rengėjos U. Rodust ir Žuvininkystės komiteto pasiekimai, taigi norėčiau juos pasveikinti su šia sėkme. Tikiuosi, kad 2013 m. pradžioje Parlamentas ir Taryba imsis daugiau priemonių, užtikrinančių, kad BŽP reforma būtų greitai patvirtinta.“
 
Pasiūlymu dėl BŽP reformos siekiama ES laivynams sukurti sąlygas, užtikrinsiančias jų ekonominį gyvybingumą, ir paskatinti ES akvakultūros vystymą nuo šios veiklos priklausomų bendruomenių ir vartotojų labui. Komisijos pasiūlymas pakeisti pagrindines bendrosios žuvininkystės politikos taisykles pagrįstas tvarumu. Žuvininkystės valdymas turėtų suteikti galimybę atkurti tokius palankius visų išteklių kiekius, kad žvejai galėtų sužvejoti kuo daugiau žuvų. Švaistymo praktika, kai puikiai valgymui tinkančios žuvys išmetamos į jūrą, turi būti laipsniškai sustabdyta nustatant aiškius įsipareigojimus ir terminus, per kuriuos žvejai turės galimybę prisitaikyti. Sprendimai dėl žuvininkystės valdymo turi būti priimami dalyvaujant žvejams ir suinteresuotiesiems subjektams ir atsižvelgiant į jūrų baseinų specifiką.