Navigatsioonitee

News :: Euroopa Parlamendi kalanduskomisjon toetab ühise kalanduspoliitika reformi

Euroopa Parlamendi kalanduskomisjon toetab ühise kalanduspoliitika reformi

(19/12/2012) Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni hääletusel 18. detsembril 2012 otsustati toetada Euroopa Komisjoni uue kalanduspoliitika ettepaneku põhielemente. Muudatused, mis toetavad juriidilist kohustust lõpetada saagi vette tagasi laskmine ja püüda kalavarusid üle jätkusuutliku taseme, samuti muudatused, mis nõuavad piirkondlikumaid otsuseid, pälvisid ülekaaluka toetuse.

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles: „Euroopa Parlamendi kalanduskomisjon hääletas ühise kalanduspoliitika kaugeleulatuva reformi poolt, toetades Euroopa Komisjoni pakutud tegevuskava. Mul on väga hea meel, et komisjon toetas poliitikat, mille aluseks on kalaressursside jätkusuutlik kasutamine 2015. aasta maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhjal ning mis kehtestab tagasiheitmise keelu koos konkreetsete kuupäevadega, et teha lõpp raiskamisele, mida me enam endale lubada ei saa. Need on raportöör Rodusti ja kalanduskomisjoni suured saavutused ning ma soovin neid edusammude eest tunnustada. Ootan parlamendi ja nõukogu edasisi samme 2013. aasta alguses, et tagada kalanduspoliitika reformi kiire kinnitamine.”

Ühise kalanduspoliitika reformi ettepaneku eesmärk on luua tingimused, mis tagaksid ELi laevastike majandusliku elujõulisuse ja edendada ELi vesiviljelust neist tegevustest sõltuvate kogukondade ja tarbijate hüvanguks. Komisjoni ettepanek reformida ühise kalanduspoliitika põhireegleid tugineb jätkusuutlikkusele. Kalavarude majandamine peab võimaldama varude taastamist elujõulisele tasemele, mis tagab kaluritele maksimaalse saagi. Täiesti söödava kala raiskav tagasiheitmine tuleb järk-järgult lõpetada ning kehtestada selleks selged kohustused ja tähtajad, mis annavad kaluritele kohanemiseks aega. Kalavarude majandamise otsused tuleb teha kalureid ja sidusrühmi kaasates ning mere eripära arvesse võttes.