Διαδρομή πλοήγησης

News :: Η επιτροπή αλιείας του ΕΚ υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ

Η επιτροπή αλιείας του ΕΚ υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ

(19/12/2012) Η επιτροπή αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε, στις 18 Δεκεμβρίου του 2012, υπέρ της υποστήριξης των κύριων στοιχείων της πρότασης της Επιτροπής για μια νέα κοινή αλιευτική πολιτική. Τροποποιήσεις οι οποίες ενέκριναν νομικές υποχρεώσεις για τον τερματισμό των απορρίψεων και τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων πάνω από τα βιώσιμα επίπεδα, καθώς και τροποποιήσεις για πιο αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων θεσπίστηκαν με άνετες πλειοψηφίες.

Η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Μαρία Δαμανάκη δήλωσε: «Η επιτροπή αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ  εγκρίνοντας την προσέγγιση η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με το γεγονός ότι η επιτροπή υποστηρίζει μια πολιτική που στηρίζεται στη βιώσιμη εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων βάσει της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης από το έτος 2015 και που εισάγει απαγόρευση απόρριψης με σαφείς ημερομηνίες, ώστε να τεθεί τέλος σε αλόγιστες πρακτικές που δεν μπορούμε πλέον να ανεχτούμε. Τα παραπάνω αποτελούν σπουδαία επιτεύγματα της εισηγήτριας κ. Rodust και της επιτροπής αλιευμάτων και θα ήθελα να τους συγχαρώ για την επιτυχία αυτή. Αναμένω τα επόμενα βήματα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις αρχές του 2013 με την προοπτική της εξασφάλισης μιας ταχείας υιοθέτησης της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ.»
 
Η πρόταση μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ έχει σκοπό να δημιουργήσει συνθήκες ώστε οι στόλοι της ΕΕ να είναι οικονομικά βιώσιμοι και να προωθηθεί η υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ, προς όφελος των κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτές τις δραστηριότητες και προς όφελος των καταναλωτών. Η πρόταση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των βασικών κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής βασίζεται στη βιωσιμότητα.  Οι διαχείριση των αλιευμάτων θα πρέπει να επιτρέπει την αποκατάσταση όλων των αλιευμάτων σε υγιή επίπεδα, τα οποία θα μεγιστοποιήσουν τα επιτευχθέντα αλιεύματα για τους αλιείς. Η αλόγιστη πρακτική απόρριψης απόλυτα βρώσιμων ψαριών θα πρέπει σταδιακά να τερματιστεί με σαφείς υποχρεώσεις και προθεσμίες, δίνοντας στους αλιείς χρόνο να προσαρμοστούν. Οι αποφάσεις αναφορικά με τη διαχείριση αλιευμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται με τη συμμετοχή των αλιέων και των ενδιαφερόμενων μερών και πρέπει να συνυπολογίζονται οι ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων λεκανών.