Sti

News :: Europa-Parlamentets fiskeriudvalg støtter FFP-reformen

Europa-Parlamentets fiskeriudvalg støtter FFP-reformen

(19/12/2012) Europa-Parlamentets fiskeriudvalg stemte den 18. december 2012 for at støtte de centrale elementer i Kommissionens forslag til en ny fælles fiskeripolitik. Ændringer, der støtter retlige forpligtelser med henblik på at eliminere udsmid og forvalte fiskebestande over bæredygtige niveauer, samt ændringer, der kræver en mere regionaliseret beslutningstagning, blev vedtaget med komfortable flertal.

Kommissær for maritime anliggender og fiskeri Maria Damanaki sagde: "Europa-Parlamentets fiskeriudvalg har stemt for en ambitiøs reform af den fælles fiskeripolitik ved at støtte den af Kommissionen foreslåede strategi. Jeg glæder mig særligt over opbakningen fra fiskeriudvalget til en politik, der er baseret på bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne på grundlag af et maksimalt bæredygtigt udbytte fra 2015, og som indfører et forbud mod udsmid med klare tidsfrister for at eliminere de uøkonomiske praksisser, som vi ikke længere har råd til. Dette er resultatet af ordførerens (fru Rodust) og fiskeriudvalgets store indsats, og jeg vil gerne ønske dem tillykke med denne succes. Jeg ser frem til de næste skridt i Parlamentet og Rådet i begyndelsen af 2013 med henblik på at sikre en hurtig vedtagelse af FFP-reformen".
 
Formålet med forslaget til en reform af den fælles fiskeripolitik er at skabe betingelserne for, at EU's fiskerflåder er økonomisk bæredygtige, og at fremme EU's akvakulturerhverv til gavn for de områder, der er afhængige af disse aktiviteter og til gavn for forbrugerne. Kommissionens forslag om at reformere de grundlæggende regler for den fælles fiskeripolitik er baseret på bæredygtighed. Forvaltningen af fiskeressourcerne skal muliggøre genopbygning af alle bestande til sunde niveauer, der giver fiskerne et maksimalt bæredygtigt udbytte. Den uøkonomiske praksis med udsmid af fuldstændigt spiselige fisk skal gradvist stoppes med klare forpligtelser og tidsfrister, som giver fiskerne den fornødne tid til at tilpasse sig. Beslutninger vedrørende forvaltningen af fiskeressourcerne skal træffes under inddragelse af fiskere og interessenter og under hensyntagen til hvert enkelt havområdes særlige forhold.