Navigacijska pot

News :: Ribogojstvo: razprave o strateških smernicah

Ribogojstvo: razprave o strateških smernicah

(19/12/2012) Komisija je 23. novembra skupaj s špansko in galicijsko vlado v La Coruñi (Galicija, Španija) organizirala konferenco o evropskem ribogojstvu. Na njej je želela zbrati predloge držav članic, proizvajalcev in zainteresiranih strani o prihodnjih „strateških smernicah za trajnostni razvoj ribogojstva EU“.

Komisija v okviru reforme skupne ribiške politike (SRP) spodbuja države članice, naj okrepijo sodelovanje na področju številnih ugotovljenih ovir, ki preprečujejo poln razvoj evropskega ribogojstva. Države članice naj bi po sprejetju strateških smernic pripravile večletne nacionalne načrte za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva, ki stagnira že več kot desetletje.

Izkazalo se je, da so posebno pomembna štiri ključna področja, ki bi lahko bila glavni cilji strateških smernic:

  1. poenostaviti upravne postopke, zlasti postopke izdajanja dovoljenj;
  2. zagotoviti dodelitev vode in prostora za sladkovodno in morsko ribogojstvo v okviru usklajenega prostorskega načrtovanja;
  3. spodbujati diverzifikacijo poslovnih dejavnosti za zagotovitev dodatnih virov prihodkov in trajnostno rast ribogojstva;
  4. uporabiti vse konkurenčne dejavnike, kot so visoki proizvodni standardi Evropske unije.

Doseženo je bilo široko soglasje o izzivu zmanjšanja vse večjih razlik na področju zanesljive preskrbe s hrano med ravnjo porabe morske hrane v EU in količino ulova ribištev ter o vlogi, ki jo ima lahko evropsko ribogojstvo pri rasti in blaginji obalnih in podeželskih skupnosti.