Cale de navigare

News :: Acvacultura: dezbateri pe tema orientărilor strategice

Acvacultura: dezbateri pe tema orientărilor strategice

(19/12/2012) În data de 23 noiembrie, Comisia, împreună cu guvernele spaniol şi galician, a organizat în La Coruña (Galicia, Spania) o conferinţă privind acvacultura europeană. Obiectivul a fost adunarea de sugestii din partea statelor membre, a producătorilor şi a părţilor interesate referitor la viitoarele „Orientări strategice pentru dezvoltarea durabilă a acvaculturii UE”.

Ca parte a reformei politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), Comisia încurajează cooperarea dintre statele membre în vederea combaterii unei serii de obstacole identificate în calea dezvoltării depline a acvaculturii UE. Ca urmare a adoptării orientărilor strategice, statele membre sunt încurajate să întocmească planurile naţionale multianuale pentru dezvoltarea durabilă a acvaculturii europene care stagnează de peste zece ani.

Au fost identificate patru domenii cheie cu o importanţă deosebită care ar putea reprezenta obiective esenţiale ale orientărilor strategice:

  1. Simplificarea procedurilor administrative, în special pentru acordarea licenţelor.
  2. Asigurarea alocării de apă şi spaţiu pentru acvacultura de apă dulce şi sărată în planificarea spaţială coordonată.
  3. Facilitatea diversificării comerciale pentru asigurarea unor surse suplimentare de venit şi dezvoltarea acvaculturii durabile.
  4. Utilizarea tuturor factorilor competitivi, precum standardele ridicate de producţie ale Uniunii Europene.

S-a înregistrat un consens larg cu privire la provocarea reprezentată de remedierea decalajului în creştere în materie de siguranţă alimentară între nivelul de consum al fructelor de mare în UE şi volumul capturilor provenite din pescuit şi rolul pe care acvacultura UE îl poate juca în dezvoltarea şi prosperitatea comunităţilor de coastă şi rurale.