Ścieżka nawigacji

News :: Akwakultura: dyskusja na temat strategicznych wytycznych

Akwakultura: dyskusja na temat strategicznych wytycznych

(19/12/2012) Dnia 23 listopada 2012 roku w La Coruña w hiszpańskiej Galicji odbyła się konferencja na temat europejskiego sektora akwakultury, zorganizowana przez Komisję Europejską oraz władze Hiszpanii i Galicji. Celem konferencji było zebranie propozycji od państw członkowskich, producentów i innych zainteresowanych stron w sprawie przyszłych „Strategicznych wytycznych dla zrównoważonego rozwoju akwakultury w UE”.

W ramach reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) Komisja zachęca państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy w zakresie określonych przeszkód uniemożliwiających swobodny rozwój akwakultury UE. Po przyjęciu strategicznych wytycznych państwa członkowskie będą zachęcane do przygotowania wieloletnich krajowych planów zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury, od ponad dziesięciu lat pogrążonej w stagnacji.

Szczególnie ważne są cztery kluczowe obszary, które mogą stanowić główne cele strategicznych wytycznych:

  1. Uproszczenie procedur administracyjnych, dotyczących w szczególności udzielania licencji.
  2. Zapewnienie alokacji zasobów wodnych i przestrzeni dla sektora akwakultury słodkowodnej i morskiej w skoordynowanym planowaniu przestrzennym.
  3. Promowanie dywersyfikacji działalności gospodarczej w celu zapewnienia dodatkowych źródeł dochodów i zrównoważonego rozwoju akwakultury.
  4. Wykorzystywanie wszystkich czynników konkurencyjnych, takich jak wysokie normy produkcyjne w Unii Europejskiej.

Osiągnięto szerokie porozumienie w sprawie likwidacji problemu związanego z bezpieczeństwem żywnościowym – rosnącej różnicy między poziomem konsumpcji żywności pochodzącej z morza w UE i wielkością połowów, oraz w sprawie roli, jaką może odegrać sektor akwakultury w UE w rozwoju i wzroście zamożności społeczności przybrzeżnych i wiejskich.