Navigācijas ceļš

News :: Akvakultūra: diskusijas par stratēģiskajām vadlīnijām

Akvakultūra: diskusijas par stratēģiskajām vadlīnijām

(19/12/2012) 23. novembrī Komisija kopā ar Spānijas un Galīsijas valdībām organizēja konferenci Lakorunjā (Galīsija, Spānija) par Eiropas akvakultūru. Tās mērķis bija apkopot dalībvalstu, ražotāju un ieinteresēto pušu ieteikumus saistībā ar nākamajām “ES akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģiskajām vadlīnijām”.

Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reformas ietvaros Komisija aicina dalībvalstis stiprināt sadarbību saistībā ar virkni konstatēto šķēršļu, kas kavē nevainojamu ES akvakultūras attīstību. Pēc stratēģisko vadlīniju pieņemšanas dalībvalstis ir aicinātas sagatavot savus daudzgadu nacionālos plānus Eiropas akvakultūras, kas stagnē jau vairāk nekā desmit gadus, ilgtspējīgai attīstībai.

Īpaši svarīgas izrādījās četras galvenās jomās, kas arī raksturo galvenos stratēģisko vadlīniju mērķus:

  1. vienkāršot administratīvās procedūras, īpaši licencēšanu;
  2. nodrošināt ūdeņu un telpas sadali saldūdens un jūras akvakultūrai koordinētas telpas plānošanas ietvaros;
  3. veicināt uzņēmējdarbības diversifikāciju, lai nodrošinātu papildu ienākumu avotus un ilgtspējīgu akvakultūras izaugsmi;
  4. izmantot visus konkurētspējīgos faktorus, piemēram, Eiropas Savienības augstos ražošanas standartus.

Tika panākta plaša mēroga vienošanās attiecībā uz izaicinājumu aizpildīt arvien augošo pārtikas drošības robu starp ES jūras velšu patēriņa līmeni un nozvejas apjomu zivsaimniecībā, kā arī par ES akvakultūras nozīmīgo lomu piekrastes un lauku kopienu izaugsmē.