Naršymo kelias

News :: Akvakultūra: strateginės gairės, dėl kurių diskutuojama

Akvakultūra: strateginės gairės, dėl kurių diskutuojama

(19/12/2012) Lapkričio 23 d. Komisija kartu su Ispanijos ir Galisijos valdžia surengė La Korunjoje (Ispanija, Galisija) konferenciją Europos akvakultūros tema. Jos tikslas buvo surinkti valstybių narių, gamintojų ir suinteresuotųjų subjektų pasiūlymus dėl būsimų „Tvaraus ES akvakultūros sektoriaus vystymo strateginių gairių.“

Vykdydama bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) reformą Komisija skatina valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą šalinant nustatytas klūtis, kurios trukdo visokeriopai vystyti ES akvakultūrą. Patvirtinus strategines gaires, valstybės narės skatinamos rengti daugiamečius nacionalinius tvaraus Europos akvakultūros vystymo planus – ši veikla sustingusi jau daugiau kaip dešimt metų.

Ypač svarbios keturios sritys, kurios galėtų būti siejamos su pagrindiniais strateginių gairių tikslais:

  1. Supaprastinti administracines procedūras, ypač licencijavimo srityje.
  2. Garantuoti vandens ir erdvės gėlam vandeniui bei jūrų akvakultūrai išteklius įgyvendinant suderintą erdvinį planavimą.
  3. Skatinti verslo įvairinimą, siekiant užtikrinti papildomus pajamų šaltinius ir tvarų akvakultūros sektoriaus augimą.
  4. Panaudoti visus konkurencinius veiksnius, pavyzdžiui, aukštus Europos Sąjungos produkcijos (gamybos) standartus.

Iš esmės pritarta uždaviniui sumažinti didėjantį atotrūkį tarp jūros produktų suvartojimo lygio ES ir sužvejojamo kiekio siekiant aprūpinti maistu ir susitarta dėl vaidmens, kurį ES akvakultūros sektorius gali atlikti užtikrinant pakrančių ir kaimo bendruomenių augimą bei gerovę.