Navigatsioonitee

News :: Vesiviljelus – arutluse all on strateegilised suunised

Vesiviljelus – arutluse all on strateegilised suunised

(19/12/2012) 23. novembril korraldas Euroopa Komisjon koos Hispaania ja Galicia valitsusega Euroopa vesiviljeluse konverentsi La Coruñas (Galicia, Hispaania). Eesmärk oli saada liikmesriikidelt, tootjatelt ja sidusrühmadelt soovitusi ELi vesiviljeluse jätkusuutliku arengu strateegiliste suuniste kohta.

Ühise kalanduspoliitika reformi raames kutsub Euroopa Komisjon liikmesriike üles tugevdama koostööd seoses mitme takistusega, mis pidurdavad ELi vesiviljeluse täisväärtuslikku arengut. Pärast strateegiliste suuniste heakskiitmist palutakse liikmesriikidel koostada mitmeaastased riiklikud jätkusuutliku arengu kavad enam kui kümne aasta jooksul taandarenenud Euroopa vesiviljeluse kohta.

Eriline tähtsus näib olevat neljal põhivaldkonnal, mis võivad moodustada strateegiliste suuniste põhieesmärgid:

  1. haldusmenetluse (eelkõige litsentsimise) lihtsustamine;
  2. vee, magevee ja mere bioloogiliste ressursside jaotuse tagamine koordineeritud ruumiplaneerimise teel;
  3. ettevõtluse mitmekesistamise edendamine, et tagada täiendavad sissetulekuallikad ja vesiviljeluse jätkusuutlik kasv;
  4. kõigi konkurentsivõimeliste tegurite (nt Euroopa Liidu rangete tootmisstandardite) ärakasutamine.

Valitses laiapõhjaline konsensus, kuidas täita ELi mereandide tarbimise ja kalanduse saagikuse vahelist üha suurenevat toiduga kindlustatuse lünka ning milline roll on ELi vesiviljelusel ranniku- ja maakogukondade kasvu ja jõukuse edendamises.