Sti

News :: Akvakultur: Strategiske retningslinjer, som er til diskussion

Akvakultur: Strategiske retningslinjer, som er til diskussion

(19/12/2012) Den 23. november arrangerede Kommissionen en konference i La Coruña (Galicien, Spanien) om EU's akvakulturerhverv sammen med den spanske regering og lokalregeringen i Galicien. Formålet var at indsamle forslag fra medlemsstater, producenter og interessenter til de fremtidige "Strategiske retningslinjer for bæredygtig udvikling af EU's akvakulturerhverv".

Som en del af reformen af den fælles fiskeripolitik opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at styrke samarbejdet om en række udpegede hindringer, der forhindrer den fulde udvikling af EU's akvakulturerhverv. Efter vedtagelsen af de strategiske retningslinjer opfordres medlemsstaterne til at udarbejde deres flerårige nationale planer for bæredygtig udvikling af EU's akvakulturerhverv, som har været stagnerende i over ti år.

Fire nøgleområder syntes at være af særlig vigtighed og kunne udgøre hovedmålsætninger for de strategiske retningslinjer:

  1. At forenkle de administrative procedurer, navnlig i forbindelse med licensering.
  2. At sikre tildeling af vand og plads til akvakultur i ferskvand i form af en koordineret fysisk planlægning.
  3. At fremme diversificering af aktiviteterne for at skabe yderligere indtægtskilder og bæredygtig akvakulturvækst.
  4. At udnytte alle konkurrencefaktorer, f.eks. EU's høje produktionsstandarder.

Der var bred enighed om udfordringen med at udfylde den voksende fødevaresikkerhedskløft mellem forbruget af skaldyr i EU og fiskeriets fangstmængder, og den rolle, som EU's akvakulturerhverv kan spille med hensyn til vækst og velstand i kystområder og landdistrikter.