Navigacijska pot

News :: Regionalni svetovalni sveti izražajo stališče do svoje prihodnosti

Regionalni svetovalni sveti izražajo stališče do svoje prihodnosti

(19/12/2012) Komisija in svetovalni sveti razpravljajo, kako v novo skupno ribiško politiko uvesti regionalizacijo.

Komisija se z regionalnimi svetovalnimi sveti posvetuje o njihovi prihodnji vlogi in možnem okviru upravljanja. Posvetovanje, ki se je začelo septembra 2012, naj bi se končalo spomladi 2013. V razprave so tokrat prvič vključeni predstavniki ribogojskega sektorja, saj je Komisija predlagala ustanovitev Svetovalnega sveta za ribogojstvo.

Reforma skupne ribiške politike bo omogočila premik k decentralliziranemu odločanju na ravni lokalnega morskega bazena, ki bo neposredno vključevalo lokalne ribiče in zainteresirane strani. Svetovalni sveti bodo še naprej svetovali Komisiji in državam članicam. Sodelovali bodo tudi pri oblikovanju ukrepov upravljanja ribištva, s katerimi bo mogoče doseči cilje, ki jih bosta opredelila Parlament in Svet. To je priložnost za ribiče in zainteresirane strani, da sodelujejo pri oblikovanju ukrepov, ki so prilagojeni posebnostim vsakega morskega bazena.

Svetovalni sveti so pripravljeni sprejeti izzive, ki jih prinaša delo v regionaliziranem okviru. Nadaljevati želijo dosedanja prizadevanja ter sodelovati s Komisijo in državami članicami, da bi razumeli, kako najbolje prispevati k novemu okviru regionaliziranega odločanja. Potrebna bosta deljeno načrtovanje in jasen okvir za sodelovanje. In nazadnje, predstavniki ribogojskega sektorja želijo začeti delo za ustanovitev prihodnjega svetovalnega sveta za ribogojstvo, ki bo spodbujal razvoj ribogojstva v EU.