Navigācijas ceļš

News :: RKP izsaka viedokļus par savu nākotni

RKP izsaka viedokļus par savu nākotni

(19/12/2012) Komisija un konsultatīvās padomes diskutē par to, kā nodrošināt reģionalizāciju jaunās kopējās zivsaimniecības politikas ietvaros

Komisija konsultējas ar reģionālajām konsultatīvajām padomēm par to lomu nākotnē un iespējamo pārvaldības struktūru. Konsultācijas sākās 2012. gada septembrī, un tiek prognozēts, ka tās noslēgsies 2013. gada pavasarī. Pirmo reizi šajās diskusijās piedalās akvakultūras sektors, jo Komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot īpašu akvakultūras konsultatīvo padomi.

Kopējā zivsaimniecības politika ļaus pavirzīt uz priekšu deleģēto lēmumu pieņemšanu vietējā jūras baseina līmenī, kas tiešā veidā ietekmēs vietējos zvejniekus un citas ieinteresētās puses. Konsultatīvās padomes turpinās sniegt padomus Komisijai un dalībvalstīm. Tās tiks iesaistītas arī zivsaimniecības pārvaldības pasākumu izstrādē, lai sasniegtu Parlamenta un Padomes definētos mērķus. Tas dos iespēju zvejniekiem un citām iesaistītajām pusēm strādāt kopā pie tādu pasākumu izstrādes, kas būt pielāgoti katra jūras baseina specifikai.

Konsultatīvās padomes ir gatavas pieņemt izaicinājumu strādāt reģionalizētā kontekstā. Tās vēlas turpināt uzsākto darbu un iesaistīt Komisiju un dalībvalstis, lai saprastu, kā vislabāk nodrošināt jauno reģionalizēto lēmumu pieņemšanas struktūru. Būs nepieciešama kopīga plānošana un skaidri sadarbības ietvari. Un, visbeidzot, akvakultūras sektora pārstāvji ir gatavi uzsākt darbu nākamajā akvakultūras konsultatīvajā padomē, kas nodarbosies ar akvakultūras attīstības veicināšanu Eiropas Savienībā.