Navigációs útvonal

News :: Az RAC-k kifejezik jövőjükről véleményüket

Az RAC-k kifejezik jövőjükről véleményüket

(19/12/2012) A Bizottság és a tanácsadó testületek megvitatják, hogyan valósuljon meg a regionalizáció az új közös halászati politika keretében

A Bizottság konzultál a regionális tanácsadó testületekkel azoknak a jövőben betöltött szerepéről, valamint az irányítás lehetséges kereteiről. A konzultáció 2012 szeptemberében indult meg és várhatóan 2013 tavaszán zárul le. Az akvakultúra ágazat képviselőit most először vonják be a megbeszélésekbe, mivel a Bizottság javaslatot tett egy az akvakultúra-ágazattal foglalkozó tanácsadó testület létrehozására.

A közös halászati politika reformja lehetővé teszi majd a decentralizáltabb, helyi tengeri medencék szintjén történő döntéshozatal felé való elmozdulást, amely a helyi halászok és érdekelt felek döntéshozatalba való közvetlen bevonását vonja maga után. A tanácsadó testületek továbbra is szaktanácsot nyújtanak majd a Bizottság és a tagállamok számára. Bevonásra kerülnek majd olyan halászati gazdálkodási intézkedések kialakításába is, amelyek célja a Parlament és a Tanács által meghatározott célkitűzések elérésének elősegítése. Ez lehetőséget nyújt a halászok és az érdekelt felek számára, hogy az egyes tengeri medencék sajátosságaihoz illeszkedő intézkedések kimunkálásán együtt dolgozzanak.

A tanácsadó testületek készek szembenézni a regionális keretek és összefüggések közötti munka kihívásaival. Továbbra is építeni szeretnének az általuk megkezdett munkára és együtt kívánnak gondolkodni a Bizottsággal és a tagállamokkal annak megértése érdekében, hogyan tudnak a legjobban hozzájárulni az új, regionalizált döntéshozatali keretek közötti munkához. Közös tervezésre és egyértelmű együttműködési keretekre lesz szükség. Végezetül az akvakultúraágazat képviselői izgatottan várják, hogy megkezdjék a jövőbeni akvakultúrával foglalkozó tanácsadó testület létrehozásával kapcsolatos munkát, amely elősegíti majd az akvakultúra fejlődését az Európai Unióban.