Navigatsioonitee

News :: Piirkondlikud nõuandekomisjonid väljendavad oma tulevikuvaateid

Piirkondlikud nõuandekomisjonid väljendavad oma tulevikuvaateid

(19/12/2012) Euroopa Komisjon ja nõuandekomisjonid arutavad, kuidas rakendada piirkondlikku aspekti uues ühises kalanduspoliitikas

Euroopa Komisjon konsulteerib piirkondlike nõuandekomisjonidega nende tulevase rolli ja võimaliku juhtimisraamistiku küsimustes. Konsultatsioonid algasid 2012. aasta septembris ja peaksid lõppema 2013. aasta kevadel. Esimest korda on nendesse aruteludesse kaasatud vesiviljelussektori esindajad, sest Euroopa Komisjon tegi ettepaneku luua vesiviljeluse piirkondlik nõuandekomisjon.

Ühise kalanduspoliitika reformi abil on võimalik liikuda kohaliku mere tasandil otsustamise suunas, millesse on kaasatud kohalikud kalurid ja sidusrühmad. Nõuandekomisjonid jätkavad komisjoni ja liikmesriikide nõustamist. Nad osalevad ka parlamendi ja nõukogu määratletud eesmärkide saavutamiseks väljatöötatud kalandusmeetmete kujundamises. See annab kaluritele ja sidusrühmadele võimaluse teha koostööd, et kujundada meetmed, mis arvestavad iga mere eripäraga.

Nõuandekomisjonid on valmis tööks piirkondlikus kontekstis. Nad tahavad tugineda juba tehtud tööle ning teha koostööd Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega, et mõista, kuidas kõige paremini panustada uude piirkondlikku otsustusraamistikku. Vaja on jagatud planeerimist ja selget koostööraamistikku. Vesiviljelussektori esindajad on väga huvitatud osalemisest tulevase ELi vesiviljeluse arengut edendava vesiviljeluse nõuandekomisjoni loomises.