Cesta

Vyhledávání
Zadejte libovolný text
  • Vyhledávání aktualit en
Publikace
Odkazy
Related Topics
Related News

News :: Regionální poradní sbory vyjadřují stanoviska ke své budoucnosti

Regionální poradní sbory vyjadřují stanoviska ke své budoucnosti

(19/12/2012) Komise a poradní sbory diskutují o tom, jak v nové společné rybářské politice provést regionalizaci

Komise v současné době provádí konzultace s regionálními poradními sbory o jejich budoucí úloze a možném rámci veřejné správy. Konzultace byly zahájeny v září 2012 a očekává se, že budou dokončeny na jaře 2013. Zástupci akvakultury jsou do těchto diskusí zapojeni poprvé, neboť Komise navrhla zřízení poradního sboru pro akvakulturu.

Reforma společné rybářské politiky umožní rozhodování v přenesené pravomoci přímo v oblasti daného moře, do nějž budou přímo zapojeni místní rybáři a jiné zúčastněné subjekty. Poradní sbory budou Komisi a členským státům nadále poskytovat poradenství. Budou také zapojeny do příprav opatření v oblasti řízení rybolovu, jejichž cílem bude dosáhnout cílů definovaných Parlamentem a Radou. Rybáři a jiné zúčastněné subjekty tak budou mít příležitost spolupracovat na tvorbě opatření, která budou přizpůsobena specifikům jednotlivých mořských oblastí.

Poradní sbory jsou připraveny zhostit se výzev, které jim práce v kontextu regionalizace přinese. Chtějí nadále stavět na práci, s níž započaly, a ve spolupráci s Komisí a členskými státy prozkoumat, jak nejlépe se zapojit do nového rámce rozhodování založeného na zásadě regionalizace. Bude nezbytné zavést sdílené plánování a jasný rámec spolupráce. Konečně je třeba uvést, že zástupci odvětví akvakultury se těší na to, že budou moci zahájit práce na ustavení budoucího poradního sboru pro akvakulturu, který bude podporovat rozvoj akvakultury v EU.