Cale de navigare

News :: 2013: un an decisiv pentru reforma politicii în domeniul pescuitului

2013: un an decisiv pentru reforma politicii în domeniul pescuitului

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Negocierile privind pachetul de reformă vor fi reluate la începutul anului 2013 prin votul în plenul Parlamentului pentru propunerea referitoare la politica comună în domeniul pescuitului (PCP) şi votul ulterior pentru propunerea EMFF.

Trialogurile dintre Parlament şi Consiliu au drept obiectiv stabilirea unui compromis cu privire la întreg pachetul de reformă în cel mai scut timp posibil în 2013. Acest fapt permite intrarea în vigoare a pachetului până cel târziu în 2014. Probabilitatea de respectare a termenelor limită pentru atingerea obiectivelor de pescuit durabil conform principiului producţiei maxime echilibrate şi introducerea obligaţiei de debarcare pentru toate activităţile de pescuit din cadrul Uniunii va fi cu atât mai mare cu cât pachetul de reformă intră în vigoare mai repede.

Trei propuneri ale Comisiei de regulamente sau directive noi sunt în curs de negociere: noua PCP, Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit (EMFF) şi organizarea pieţii comune.

În ceea ce priveşte dimensiunea externă a reformei politicii pentru pescuit, atât Consiliul cât şi Parlamentul şi-au exprimat opinia prin acţiuni separate (în martie şi respectiv, noiembrie 2012). În general, ambele instituţii au adoptat noua abordare propusă de Comisie iar noua abordare asupra politicii este deja implementată de Comisiei în relaţiile sale cu partenerii internaţionali.

Pentru Irlanda, care va deţine preşedinţia Consiliului în prima jumătate a anului 2013, reforma PCP a devenit prioritatea activităţii sale în domeniul pescuitului. Întrucât Comitetul PECH a votat poziţia în primă lectură referitoare la proiectul de propunere PCP, următoarea etapă va fi votul în plen din februarie privind această poziţie. Ulterior, pot fi demarate negocierile între instituţii. Obiectivul principal al preşedinţiei irlandeze (în numele Consiliului) şi al delegaţiei Comitetului PECH (în numele Parlamentului) va fi încheierea unui acord între cele două instituţii având la bază poziţiile acestora. Consiliul şi-a stabilit deja poziţia iniţială faţă de propunerea PCP în iunie 2012. Cooperarea în vederea stabilirii unui astfel de acord are loc în condiţiile reuniunilor tripartite între cele trei instituţii. În general, aceste aşa-numite trialoguri se desfăşoară într-un cadru neoficial, în baza mandatului fiecărei instituţii.

Programul pentru noul fond prezintă o uşoară întârziere comparativ cu propunerea PCP. Consiliul a adoptat poziţia iniţială în cadrul Consiliului din octombrie iar Comitetul PECH intenţionează să-şi exprime votul asupra proiectului de raport al raportorului Cadec şi al amendamentelor în martie, cu un vot în plenul PE în mai 2013. Totodată, acesta este un dosar urgent deoarece noul fond trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Propunerea privind pieţele comune în sectorul produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură este cea mai avansată. Atât Consiliul cât şi Parlamentul şi-au manifestat prin poziţiile adoptate sprijinul faţă de obiectivul abordării viitoarei organizări a pieţii. Compromisurile sunt în curs de stabilire, având drept obiectiv încheierea negocierilor la începutul anului 2013.