Kruimelpad

News :: 2013: een beslissend jaar voor de hervorming van het visserijbeleid

2013: een beslissend jaar voor de hervorming van het visserijbeleid

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) De onderhandelingen over het hervormingspakket komen begin 2013 in een stroomversnelling. Eerst is er de stemming over het voorstel voor het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) in plenaire zitting van het Parlement, en vervolgens zal ook over het EFMZV-voorstel moeten worden gestemd.

Het Parlement en de Raad houden driehoeksoverleg om in 2013 zo snel mogelijk een compromis te bereiken over het hele hervormingspakket. Op deze manier zou het pakket uiterlijk in 2014 in werking kunnen treden. Hoe sneller het hervormingspakket van kracht wordt, des te waarschijnlijker het is dat de deadlines voor de doelstellingen van een gezonde visserij gehaald kunnen worden, en dat de aanlandingsverplichting in alle visserijtakken van de Europese Unie kan worden geïntroduceerd.

Over drie Commissievoorstellen voor nieuwe wetgeving wordt nog onderhandeld: het nieuwe GVB, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en de Gemeentelijke Marktordening.

In het luik ‘buitenlands visserijbeleid’ van de hervorming maakten zowel de Raad als het Parlement in aparte handelingen hun standpunten bekend (in respectievelijk maart en november 2012). Beide instellingen schaarden zich in het algemeen achter de nieuwe benadering van de Commissie, die deze laatste al toepast in haar betrekkingen met haar internationale partners.

Ierland, dat in de eerste helft van 2013 het voorzitterschap van de Raad zal bekleden, heeft voor wat betreft zijn werk in de visserij een prioriteit gemaakt van de hervorming van het GVB. Nu de PECH-commissie gestemd heeft over het ontwerp-standpunt in eerste lezing inzake het GVB-voorstel, is de volgende fase de plenaire stemming over dit standpunt in februari. Hierna kunnen de onderhandelingen tussen de instellingen van start gaan. De voornaamste doelstelling van het Ierse voorzitterschap (namens de Raad) en de delegatie van de PECH-commissie (namens het Parlement) bestaat erin tot een overeenkomst te komen tussen beide instellingen, gebaseerd op hun respectieve standpunten. De Raad nam in juni 2012 al een eerste standpunt in over het GVB-voorstel. De samenwerking om een dergelijke overeenkomst te bereiken, vindt plaats in de vorm van driepartijenvergaderingen tussen de drie instellingen. Dit zogeheten driehoeksoverleg vindt gewoonlijk plaats in een informeel kader, afhankelijk van het mandaat van elke instelling.

Het schema voor het nieuwe Fonds is ietwat achter geraakt op het GVB-voorstel. De Raad nam zijn eerste standpunt in tijdens de Oktoberraad en de PECH-commissie is van plan om in maart over het ontwerpverslag van rapporteur Cadec en de amendementen te stemmen, met een plenaire stemming in mei 2013. Dit dossier is des te dringender daar het de bedoeling is dat het nieuwe Fonds op 1 januari 2014 in werking treedt.

Het voorstel inzake de gemeenschappelijke markten voor visserij- en aquacultuurproducten is het verst gevorderd. Zowel de Raad als het Parlement hebben in hun standpunten aangegeven dat zij de krachtige aanpak voor de toekomstige marktordening ondersteunen. Nu wordt er gewerkt aan compromissen, in de hoop de onderhandelingen begin 2013 te kunnen afronden.