Navigációs útvonal

News :: 2013: döntő jelentőségű év a halászati politika reformja szempontjából

2013: döntő jelentőségű év a halászati politika reformja szempontjából

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) A reformcsomagról folyó tárgyalások 2013 elején új lendületet kapnak majd azzal, hogy a Parlament plenáris ülése szavazni fog a közös halászati politikára (KHP) vonatkozó javaslatról, majd azt követően az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra (EMFF) vonatkozó javaslatról.

A Parlament és a Tanács, valamint a Bizottság közötti háromoldalú egyeztetések célja a teljes reformcsomaggal kapcsolatos kompromisszum 2013 során történő lehető leghamarabbi elérése. Ez lehetővé tenné, hogy a csomag legkésőbb 2014-ig hatályba lépjen. Minél hamarabb hatályba lép a reformcsomag, annál valószínűbb, hogy tarthatók lesznek a legnagyobb fenntartható hozam révén az egészséges mértékű halászat érdekében kitűzött célértékek elérésére, valamint az Unió egészében valamennyi halásztevékenységre vonatkozóan bevezetendő partra tételi kötelezettségre vonatkozó határidők.

A Bizottság három új jogszabályra tett javaslata áll jelenleg még tárgyalási szakaszban: az új KHP-ra, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra (EMFF), valamint a közös piacszervezésre vonatkozó javaslatok.

A reform halászati politikai külső vetületéről mind a Tanács, mind a Parlament külön eljárásban mondott véleményt (nevezetesen 2012 márciusában és novemberében).  Általánosságban mindkét intézmény jóváhagyta a Bizottság által javasolt új megközelítést, amely új politikai megközelítést a Bizottság már meg is valósítja a nemzetközi partnerekkel fenntartott kapcsolataiban.

A 2013 első félévében a Tanács elnökségét betöltő Írország a halászat terén folyó munka során kiemelt feladatként határozta meg a KHP reformját. Most, hogy a Halászati Bizottság szavazott a KHP reformjáról szóló javaslat első olvasatában az állásfoglalás-tervezetről, a következő szakaszra februárban kerül sor, amikor a plenáris ülés szavaz majd az állásfoglalásról. Ezt követően kezdődhetnek meg az intézmények közötti tárgyalások. Az ír elnökségnek (a Tanács részéről), valamint a Halászati Bizottság delegációjának (a Parlament részéről) fő célja az lesz, hogy állásfoglalásaik alapján megállapodást kössenek a két intézmény között.  A Tanács kiinduló állásfoglalását már 2012 júniusában meghatározta a KHP-re vonatkozó javaslattal kapcsolatban. Egy ilyen megállapodás elérésére irányuló együttműködés a három intézmény közötti háromoldalú értekezletek formájában valósul meg.  Ezeket az úgynevezett háromoldalú egyeztetéseket az egyes intézmények felhatalmazása alapján, általában informális keretek között folytatják le.

Az új Alappal kapcsolatos ütemterv némiképpen elmarad a KHP javaslat mögött. A Tanács az októberi ülése alkalmával fogadta el kiinduló állásfoglalását, és a Halászati Bizottság tervei szerint márciusban szavaznak majd Cadec előadó jelentés-tervezetéről és a módosításokról, míg az EP plenáris ülésén történő szavazásra 2013 májusában kerülne sor. E téma megtárgyalása is sürgős, mert az új Alapnak 2014. január 1-én kellene hatályba lépnie.

A legelőrehaladottabb szakaszban a halászati és akvakultúraágazati termékek közös piacáról szóló javaslat áll. Állásfoglalásában mind a Tanács, mind a Parlament jelezte, hogy támogatják a jövőbeni piacszervezés érdekében a megközelítésben végrehajtott elmozdulást. Jelenleg folyik a kompromisszumok kidolgozása azzal a céllal, hogy 2013 elején megtörténjen a tárgyalások eredményeinek véglegesítése.