Navigointipolku

News :: 2013: kalastuspolitiikan uudistuksen kannalta ratkaiseva vuosi

2013: kalastuspolitiikan uudistuksen kannalta ratkaiseva vuosi

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Neuvottelut uudistuspaketista pääsevät uudelleen vauhtiin vuoden 2013 alussa, kun parlamentin täysistunnossa äänestetään sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP) että Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista komission ehdotuksista.

Parlamentin ja neuvoston kanssa käytävissä kolmikantaneuvotteluissa pyritään pääsemään yksimielisyyteen koko uudistuspaketista mahdollisimman varhain vuonna 2013. Näin uusi lainsäädäntö voitaisiin saattaa voimaan viimeistään vuonna 2014. Mitä pikemmin uudistus tulee voimaan, sitä todennäköisempää on, että kestävään enimmäistuottoon perustuvaa vastuullista kalastusta ja saaliiden purkuvelvollisuuden käyttöönottoa kaikille kalastusmuodoille koskevat tavoitteet saavutetaan määräajassa koko unionissa.

YKP:n uudistusta, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa ja yhteistä markkinajärjestelyä koskevat komission lainsäädäntöehdotukset ovat vielä käsiteltävinä.

Sekä neuvosto että parlamentti ilmaisivat maalis- ja marraskuussa 2012 esittämissään erillisissä kannoissa näkemyksensä uudistukseen sisältyvistä ulkoista kalastuspolitiikkaa koskevista toimista. Kumpikin tukee yleisesti komission ehdottamaa uutta toimintapoliittista lähestymistapaa, ja komissio on jo alkanut noudattaa tätä lähestymistapaa suhteissaan kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin.

Neuvoston puheenjohtajuutta vuoden 2013 alkupuoliskolla hoitava Irlanti on asettanut YKP:n uudistuksen etusijalle kalataloutta koskevassa työssään. Parlamentin kalatalousvaliokunta on nyt äänestänyt neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistetusta kannasta YKP:n uudistusta koskevan ehdotuksen hyväksymiseksi. Seuraavaksi asia siirtyy täysistunnon äänestykseen, joka pidetään helmikuussa 2013. Sen jälkeen voidaan käynnistää toimielinten väliset neuvottelut. Puheenjohtajavaltio Irlannin, joka edustaa neuvostoa, sekä parlamenttia edustavan kalatalousvaliokunnan valtuuskunnan ensisijaisena tavoitteena on päästä neuvotteluissa yhteisymmärrykseen kummankin toimielimen kannasta. Neuvosto esitti alustavan kantansa YKP:n uudistusta koskevasta ehdotuksesta jo kesäkuussa 2012. Yksimielisyyteen pyritään toimielinten välisissä kolmikantaneuvotteluissa tehtävällä yhteistyöllä. Neuvottelut käydään yleensä epämuodollisesti kullekin toimielimelle annetun valtuutuksen perusteella.

Uuden rahaston käsittely on hieman jäljessä YKP:n uudistusta koskevasta ehdotuksesta. Neuvosto hyväksyi alustavan kantansa lokakuussa pitämässään kokouksessa, ja kalatalousvaliokunta aikoo äänestää Cadecin mietintöluonnoksesta ja tarkistuksista maaliskuussa, minkä jälkeen ehdotus siirtyy Euroopan parlamentin täysistunnon äänestykseen toukokuussa 2013. Myös tämän ehdotuksen käsittely on kiireellinen, koska uuden rahaston pitäisi käynnistää toimintansa 1. tammikuuta 2014.

Pisimmälle on edennyt kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan ehdotuksen käsittely. Sekä neuvosto että parlamentti ovat ilmaisseet kannattavansa tulevalle markkinajärjestelylle ehdotetun lähestymistavan eteenpäin viemistä. Sopuratkaisusta keskustellaan parhaillaan, ja neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2013 alkupuolella.