Sökväg

News :: Europaparlamentet och kommissionen är överens om den internationella dimensionen

Europaparlamentet och kommissionen är överens om den internationella dimensionen

(23/11/2012) Den 22 november antog Europaparlamentet i plenum den svenska ledamoten Isabella Lövins betänkande om Europeiska kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension.

När alla viktiga punkter antagits hade parlamentet godkänt kommissionens förslag som innebär att samma mål för hållbart fiske ska gälla både vid fiske på internationellt vatten och vid fiske i EU:s egna vatten.

I betänkandet av parlamentsledamoten Isabella Lövin (ALDE-gruppen) efterlyser parlamentet en breddning av meddelandets räckvidd och ett integrerat perspektiv där EU:s handels- och utvecklingspolitik ingår. Parlamentet ger dock sitt stöd till de flesta av de förslag som kommissionen lägger fram i sitt meddelande. Dessa innebär bland annat att man ska utarbeta ett globalt system som dokumenterar och spårar fångster för att bekämpa olagligt fiske, förbättra de regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas kapacitet och öka fartygsägarnas bidrag till den ekonomiska ersättning som betalas till länder med vilka EU har ingått partnerskapsavtal. Rådet antog sin allmänna ståndpunkt om meddelandet i mars 2012 och stödde också generellt kommissionens politik.